Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tule koolitajaks!

Eestis on levinud probleemiks oluliste avalike teenuste vähene või puudulik EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)pakkumine kohalikul tasandil, samuti ka kohalike omavalitsuste ebapiisav või olematu koostöö.

Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel viiakse aastatel 2016–2018 ellu programmi, mis toetab KOV’ide omavahelist koostööd. Programmi eesmärgiks on KOV’ide strateegilise arengu toetamine avalike teenuste osutamisel, keskendudes eelkõige noorsootöö võimekuse tõstmisele – uute teenuste arendamine, olemasolevate ressursside ja teenuste kasutamine koostööliselt ja kohalike omavalitsuste üleselt. Eestis on piirkondi, kus hoolimata noorte suurest arvust ei pakuta neile piisavalt noorsootöö teenuseid või puuduvad need sootuks. Läbiviidud kaardistuse põhjal on need piikonnad geograafiliselt jagunenud 20 grupiks.

Sihtgrupp: Erinevate kohalike omavalitsuste esindajad kolmeste meeskondadena. Ühes koolitusgrupis 20–25 inimest.

Tegevuseesmärk: Grupi liikmed (koolitusel osalevad KOV’id) tegutsevad ühises infoväljas; nad teevad omavahel noortevaldkonna teenuste arendamisel koostööd. Ühislahendusena on välja töötatud piirkondlik tegevuskava noorsootöö arendamiseks 2016–2018.

Ootused koolitajale:

  • Kogemus koolitajana strateegilises plaanimises;
  • On pädev grupiprotsessi juhtija ja oskab toetada võõrast grupist ühtse meeskonna kujunemist;
  • Oskab gruppi suunata strateegiliselt mõtlema ning toetada eesmärgipäraste lahenduste väljatöötamist;
  • Valmisolek koolituskontseptsiooni loomiseks ja arendamiseks koostöös teiste koolitajatega;
  • Valmisolek viia 2016 I poolaasta jooksul läbi koolitused 4 grupile;
  • Valmidus end Eesti noortevaldkonna struktuuri ja alusdokumentidega kurssi viia;
  • Kasuks tuleb vene keele oskus ja kokkupuude avalike teenuste arendamisega.

Koolitajate arv : Otsime 5 koolitajat (sh vähemalt 1, kes valdab vene keelt töökeelena)

Koolituse maht: Üks koolitus kuni 6 mittejärjestikust päeva, kokku 20 koolitust;

Toimumisaeg : jaanuar 2016–mai 2016

Saada oma pakkumine: koolitusprogramm ja CV (oluline, et mõistaksime Sinu ettevalmistust ja kogemust koolitajana, kokkupuudet valdkonna ja teemaga).

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 13. detsembriks e-posti aadressil marko.vene@archimedes.ee.

Võtame kõikide kandidaatidega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Sihtasutuse ja koolitaja vahel sõlmitakse töövõtuleping. Valituks osutumisel on Sul koolitajana võimalus saada tuge nõustamise näol.

Koolitused viikase läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames.