Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Valmis Erasmus+ programmi uus kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia

2008. aasta majanduskriis ja selle järellainetus on väga teravalt mõjutanud noorte elujärge  ja tööhõivet Euroopas. Pikaajaliselt töötute noorte arv kasvab ning palju noored Euroopas on sotsiaalse väljaarvamise ja vaesumise ohus.

Selle probleemi vastu võitlemisel on Euroopa Liit seadnud prioriteediks toetada vähemate võimalustega* noori, kelle osalemine hariduses, tööturul ja ühiskonnaelus on võrreldes eakaaslastega raskendatud.

Vähemate võimalustega noorte kaasamine oli nii endise EL programmi Euroopa Noored (Youth in Action, 2007-2013) kui on ka uue Erasmus+ programmi üks alustaladest.

Tänaseks on valminud Erasmus+: Euroopa Noored programmi kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia, mis tutvustab Erasmus+ programmi võimalusi ja tugisüsteeme kaasatuse projektide elluviimiseks, annab nõuandeid ja praktilisi juhtnööre ning koondab häid näiteid varasematest projektidest. Samuti selgitab strateegia lahti kesksed mõisted (Mida tähendab kaasamine? Kes on vähemate võimalustega noor? Mida tähendab ühiskondlik mitmekesisus?) ja aitab mõista poliitilist konteksti, kuhu käesolev strateegia asetub.

Hetkel on strateegia kättesaadav inglise keeles, aga lähikuudel tõlgime selle ka eesti keelde.

Kaasatuse strateegia on välja töötanud SALTO kaasatuse ja kultuurilise mitmekesisuse ressursikeskused koostöös valdkondlike ekspertidega üle Euroopa. Strateegia ametlik lansseerimine toimub 7. mail Brüsselis Euroopa Noortenädala raames.

* Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus teatud takistavaid olusid (terviseprobleemid, majanduslikud takistused, geograafilised takistused jm), mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses (olgu selleks siis kooliharidus või mitteformaalse õppe võimalused), kodanikuõiguste teostamises ja  ühiskondlikus elus laiemalt.