Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Valmis kogumik projekti HUKK-AP tulemustest ja mõjust

SA Archimedese noorteagentuuri eest veetud HUKK-AP projektiga kaasati aastatel 2014-2016 huvitegevustesse hinnanguliselt 2500 sellest seni kõrvale jäänud noort, nõustati 442 lapsevanemat ja loodi 69 uut huviringi. Projekti kaasati kokku 76 huvikooli ja muud organisatsiooni üle Eesti ning koolitati 1647 spetsialisti.

Projekti mõjususe kohta viidi läbi uuring, millest selgus, et projekt avaldas olulist mõju noorte teadmistele ja oskustele ning hoiakutele nii huviringis kui väljaspool. Noored muutusid enesekindlamateks ja iseseisvamateks, neis taastus eneseusk,  nad  eemaldusid halbadest sõpradest või harjumustest jpms. Muutusi märgati ka noortega tegelenud spetsialistide  teadmistes, oskustes ning hoiakutes. Täpsemalt õpiti noorte vajadusi ja erisusi rohkem märkama ja nendega arvestama, saadi juurde julgust ja oskusi vähemate võimalustega noori kaasata ning leidlikkust luua uusi huvitegevuse vorme.

Uuringu käigus koguti ka kogemuslugusid, mis peegeldavad projektiga hõlmatud noortes toimunud muutusi sügavamalt õpetajate pilgu läbi.

Mõju-uuringu tulemused, projekti käik ning osalejate kogemuslood on kokku koondatud kogumikuks “Kõik on võimalik! Kokkuvõte Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programmi HUKK-AP kogemustest, tegevustest ja tulemustest.