Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Valminud on Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu (RAY MON) faktilehed

Erasmus+: Euroopa Noored progrmmi tulemuste ja mõju-uuringu (RAY MON) faktilehed kirjeldavad põhiliselt programmi “edulugu” ja kuidas see arendab noorte isikliku arengut, ühiskondliku aktiivsust ja võtmepädevusi. Samuti tutvustavad faktilehed Erasmus+: Euroopa Noored programmi eesmärke ja seda, milline mõju on Erasmus+ programmil rahvusvahelise noorsootöö kvaliteedile. Uuring toimus 2017 oktoober kuni aprill 2018. Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda SIIT.

 

Faktilehed:

Võtmekompetentsid

Enamus 23 571 vastajast on nõus või täiesti nõus, et tänu nende osalemisele Erasmus+: Euroopa Noorte programmi projektis paranesid nende oskused kõikides võtmepädevustes.

Ühiskondlik aktiivsus

Enamus 23 571 projektis osalenust väitis, et tänu nende osaluse Erasmus+: Euroopa Noored programmi projektis arendasid nad oma oskusi ja kinnitasid oma pühendumust kodanikualgatusele.

Programmi eesmärgid

Programm edendab kultuuridevahelist dialoogi, mitteformaalset õppimist, võrdsust ja kaasatust. Uuringud näitavad, et Erasmus+: Euroopa Noored programm on oma eesmärkide saavutamisel edukas ja aitab oluliselt kaasa “Noortepoliitika potentsiaali maksimaalsele rakendamisele” ja “soodustab noorte demokraatlikus elus osalemist“, mis on Euroopa Noortestrageegia 2019 – 2027 aluspõhimõte ja üldine eesmärk.

Enam kui kolmveerand 5 007 vastanud projektijuhist kinnitas, et Erasmus+: Euroopa Noored programm saavutab oma laiaulatuslikud programmi eesmärgid,

Noorte sektor

Programm edendab kultuuridevahelist dialoogi, mitteformaalset õppimist, võrdsust ja kaasatus. Programmi üks konkreetne eesmärk on edendada noorsootöö kvaliteetset arengut. Uuringud näitavad, et Erasmus+: Euroopa Noored programm on edukas selle eesmärgi saavutamisel ja panustab “noorteorganisatsioonide aktiivsele kaasamisele, noorte elu mõjutavate poliitikate väljatöötamisel, rakendamisel ja hindamisel”, mis on üks Euroopa Noortestrateegia2 2019 – 2027 keskseid eesmärke.

Enamik 7 104 vastanutest, kes osaleseid koolituse ja õpirände projektides3 ütlesid, et tänu nende osalemisele Erasmus+: Euroopa Noored programmi projektis, sai nende organisatsioon kasu.

Noorsootöö kvaliteet

Programm edendab kultuuridevahelist dialoogi, mitteformaalset õppimist, võrdsust ja kaasatust. Programmi üks konkreetne eesmärk on edendada noorsootöö kvaliteetset arengut. Uuringud näitavad, et Erasmus+: Euroopa Noored programm on edukas selle eesmärgi saavutamisel ja “see annab noortele inimestele hariduse ja võimalused mida nad oma arenguks vajavad”, nagu tõi välja Ursula von der Leyen oma poliitilistes suunistes Euroopa Komisjonile aastateks 2019 – 2024.

Enamik 23.571 vastanutest ütlesid, et tänu nende osalemisele Erasmus+: Euroopa Noored programmi projektis, tugevdasid nad märkimisväärselt oma noorsootöö alaseid oskusi.

Isiklik areng 

Programmi üks eesmärke on toetada noorte inimeste arengut ja pädevusi. Uuringud näitavad, et Erasmus+: Euroopa Noored programm on selle eesmärgi saavutamisel edukas “võimaldades noortel olla oma elu arhitektid ja toetada nende isiklikku arengut”, mis on üks neljast Euroopa Noortestrateegia 2019 – 2027 üldeesmärgist.

Enamik 23 571 vastajast kinnitasid, et peale osalemist Erasmus+. Euroopa Noored programmi projektis, tunnetasid nad mõjusid oma isiklikus arengus – edukamad uute olukordadega toimetulemises, suurenenud oskus suhelda endast erinevate inimestega, enesekindluse tõus jpm.