Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Anneli: “Projektid motiveerivad ja annavad uusi ideid”

Oktoober on Lääneranna Noortekeskuse noorsootöötajatele rahvusvaheliste koolituste ja kohtumiste kuu. Oktoobri alguses osalesid Kristel Rohumägi ja Anneli Pikkmets rahvusvahelisel koolitusel “Level Up in Erasmus” Armeenias.

Koolituse eesmärk oli tuua kokku noorsootöötajaid ja noortega töötavad spetsialistid, kes soovisid saada teadmisi Erasmus+ KA1 noorteprojektide korraldamisest ja läbiviimisest. Koolitus tutvustas Erasmus+ programmi eri tahke ja noorteprojektide rahastusvõimalusi uuel rahastusperioodil 2021-2027 aastal. Koolitust korraldas Armeenias, Gyumris asuva organisatsioon  YIC – Youth Initiative Center, Eesti poolseks saatvaks organisatsiooniks oli meie hea koostööpartner Continuous Action.

Kui tahad teada mis Continuous Actionil sulle pakkuda on uuri lähemal nende kodulehelt continuousaction.ee

Oktoobris on meie noorsootöötajatel võimalus osaleda ka teisel rahvusvahelisel kohtumisel, nimelt osalevad meie noorsootöötajad Anneli Pikkmets ja Lilia Urb projektikohtumisel Portugalis, Amarantes, meie hea koostööpartneri Casa Juventude Amarante juures, kus planeeritakse partnerlustegevused järgnevaks projektiperioodiks 2021-2027. Selle kohtumise eesmärgiks on luua partnerite võrgustik, kes järgneva rahastusperioodil omavahel tihedamalt koostööd teeb. Oluline on osaleda sellistel kohtumistel, kus silmast-silma kohtutakse, kus saadakse teada rohkem kui koduleht ütleb ja luuakse alus usaldusväärsetele suhetele. Kohtumisele pannakse paika järgmise aasta tegevused (noortevahetused, noorsootöötajate õpirände projektid ja vabatahtliku teenistuse projektid).

Noorsootöötajate õpirände peamine eesmärk on edendada kogemustevahetust ja koostööd. Rahvusvahelistel koolitustel ja partnerluskohtumistel osalemine annab võimaluse uute usaldusväärsete partnerite leidmiseks ja rahvusvahelise võrgustiku arendamiseks.

Rahvusvaheliste projektide korraldamisel on väga oluline, et tunneksime oma partnereid ja inimesi, kes on selle organisatsiooni nime taga, teaksime organisatsioonide võimekust, kogemustepagasit, tugevusi ja võimalusi. Lisaks annab see võimaluse kogemuste vahetamiseks ja parimate praktikate jagamiseks.

Samuti annavad rahvusvahelised kohtumised hea võimaluse enda organisatsiooni tutvustamiseks ja analüüsiks, kuidas arendada ja parendada enda tööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel maastikul. Alati tuleb ka meeles pidada, et esindatakse oma riiki ja organisatsiooni.

Lisaks uute partnerite leidmine ja partnerlussuhete loomine on väga oluline, et tuua rahvusvahelistesse projektidesse uusi organisatsioone, uusi mõtteid, arvamusi,  teadmisi ja kogemusi. Uusi kontakte kellega tulevikus suuremaid projekte korraldada.

Loomulikult arendab  õpiränne võõrkeeli, peamiselt küll inglise keelt, kuid annab võimaluse õppida erinevaid keeli ning annab võimaluse tutvuda maailma kultuuri ja kommetega. Avardab maailmavaadet ning rahuldab õpihimu.

Rahvusvahelised õpirände projektid motiveerivad, annavad uusi ideid oma organisatsioonile ning positiivseid teadmisi iseendale kui ka meie noortele edasi andmiseks.

Euroopa noorte lehel on noorsootöötajate õpirände projekte iseloomustatud nii:

Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Noorsootöötajate osalus õpirändes panustab samuti organisatsiooni tegevussuutlikkuse arengusse.