Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Lihula Gümnaasiumi ja Sinimäe Põhikooli noortekohtumine sai positiivse rahastusotsuse

Noortekohtumiste teises taotlusvoorus laekus SANA-le kokku 30 projektitaotlust, millede hulgast sai toetust 18, kogusummas 65 440 eurot. 60% positiivse rahastusotsuse saanud projektide hulgast leiame ka Lihula Gümnaasiumi ja Sinimäe Põhikooli noortekohtumise, kus taotletava summa suuruseks 2880 eurot.

Lihula ja Ida-Viru noorte eelmise aasta noortekohtumine. Foto: erakogu

Üldjuhul on noortekohtumised ja noortevahetused rahvusvahelised projektid, mis toimuvad erinevatest riikidest noorte vahel.

Antud noortekohtumise puhul on tegemist harukordse võimalusega tuttavaks saada ning kogeda erinevusi ja sarnasusi, mis eksisteerivad meie enda riigi sees.

“Sellised projektid on ülihea koht, et leida endale tuttavaid teisest keelekeskkonnast ja need on väga arendavad. Eelmise aasta kohtumised õpetasid mulle, et tuleb olla julge. Ei saa karta, et kääne on vale või äkki teine noor naerab. Selle aasta kohtumistes üritangi olla ise hästi pealehakkaja ja rääkida rohkem vene keeles kui eesti keeles,” ütles Svea Stahlman, kes kuulus noortekohtumise projekti meeskonda ka eelmisel aastal.

“Töötades Lihula Gümnaasiumi vene keele õpetajana, seisan igapäevaselt probleemi ees, et noortel puudub motivatsioon ja tahe õppida vene keelt. Mõtlesime siis koos Anneli Õigega, et toome vene noored siia. Kirjutasime noortega koos projekti ja see sai rahastatud,” selgitas Inna Esko, kelle sõnutsi on projekti kõige tähtsamaks eesmärgiks arendada ja julgustada õpilaste suulist eneseväljendusoskust, kuid ka organiseerimise- ja planeerimisoskust, sest kohtumise sisu ning tegevuste eest vastutavad noored ise.

“Eelmisel aastal toimus meil samalaadne projekt Ida-Viru Noorteakadadeemiaga ning usun, et see oli hea ettevalmistus tänavuseks, sest sealt said kõik osalejad hea kogemuse. Käesoleva projekti “Mis Teil praegu muret teeb?” käigus soovime välja selgitada, kas Ida-Virumaa noortel on samad mured ja probleemid nagu Läänemaa kooliõpilastel,” kirjeldas Inna.

Eelmise aasta noortekohtumise meeskonnatööharjutus. Foto: erakogu

Projekti raames toimub kaks kohtumist, mille käigus külastavad Sinimäe Põhikooli noored Lihulat ning hiljem sõidavad meie õpilased Ida-Virumaale.

2015. aastal pilootprojektina käivitunud programmi Noortekohtumisedeesmärgiks on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedes noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse 205 000 euroga Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel.

Programmi raames on võimalik aasta jooksul toetada ligikaudu kuuskümmend projekti, kus osaleb umbes 1700 noort.

Kristi Märk 
Lihula Teataja toimetaja

 

Artikkel ilmus lehes “Lihula Teataja”, 20.jaanuar 2017