Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte koostegevused saavad toetust

Sihtasutusest Archimedes saab taotleda toetust Eestis elavate erisuguse emakeelega noorte koostööprojektideks, mille eesmärk on suurendada 11-16aastaste noorte ühistegevust ja arendada keeleoskust.

“Noortekohtumiste projekt on uus algatus noorsootöös, mis aitab lähendada Eestis elavaid erisuguse kultuuritaustaga noori, kes muidu omavahel eriti kokku ei puutu. Ühise huvi ja tegevuse kaudu õpivad noored teineteist paremini tundma ning arendavad ka keeleoskust,” ütles haridus – ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

Projekti käigus panevad noored ühiselt kokku ja viivad ellu 3-6päevase tegevusprogrammi neile meelepärasel teemal. Kohtumiste sisuks võib olla näiteks noortele olulise probleemi lahendamine või uute teadmiste omandamine huvipakkuval teemal. Toetust saavad taotleda nii mitteformaalsed noortegrupid kui organisatsioonid.

Sel aastal võib saada toetust sadakond projekti, osaleda on võimalik ligikaudu kahel tuhandel noorel. Ühest projektist saab osa võtta 16-24 noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolides. Toetuse taotlemiseks ja projekti elluviimiseks on vaja lisaks põhitaotlejale ühte või kahte partnerit.

Toimub kaks taotlusvooru, mille tähtajad on 30. aprill ja 1. oktoober. Huvilistel on võimalik saada sihtasutusest Archimedes tuge projektide arendamisel ja partnerite leidmisel.

Noortekohtumiste projekti rahastatakse 160 000 euroga hasartmängumaksu nõukogust, seda toetavad haridusja teadusministeerium ning Eesti noorsootöö keskus. (PR)

Allikas: Põhjarannik