Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumine “Esivanemate jälgedes”

    Juba kolmandat korda kogunesid Rapla ja Narva noored Tarsi loodustallu Raplamaal, et veeta üks tore nädal looduses suheldes. Laagripaik on igati sobiv kultuuridevahelise dialoogi arendamiseks läbi pärimuskultuuri traditsioonide. Ongi ju kohtumise eesmärgiks ja läbivaks teemaks just kultuuridevaheline dialoog ja tolerantne suhtumine erinevatesse kultuuridesse ning rahvustesse. See töötas suurepäraselt ja realiseerus läbi paljude erinevate tegevuste. Keeleline lõimumine oli läbi selle loomulik ja justkui märkamatu kaastegevus kogu laagri jooksul. Samuti töötas ka kolmas seatud eesmärk- Uued teadmised-oskused elus hakkama saamiseks ja eneses loovuse äratamine-avastamine. Selles osas oli eriti oluline ja märgatav päeva kokkuvõtvate reflektsioonide olulisus- seega toimis ka eesmärk- õppida õppima ning ideid genereerima.

Loovtegevuste raamidesse mahtusid erinevad meeskonna ja koostöö tegevused, pärimusmuusika valdkond, pärimuskultuur läbi etendamiskunstide (improvisatsiooni rakendamine, teatrimeetodid kultuuride lähendamisel jne.) ning läbi tantsu ja loovliikumise (keha vabastamine, ideede genereerimine läbi tantsu), loovtegevuse valdkond (käsitöö ja kunst- käsitöö seebi ja dekupaaži õpitoad, loodusannid savisse voolituna, sõlmede õpituba… ), eesti pärimustraditsioonid läbi mängude, esivanemate elukombed ja -viisid metsavendluse aegadel, looduses toimetulek (öömatk ja rännakud). Õhtuste juturingide läbi arendati  jutuvestmisoskust, millel põhineb suulise pärimustraditsiooni edasi kandumine. Oluline koht oli kogemuste analüüsil, tagasiside viidi läbi erinevatel meetoditel ja õpikogemuste analüüs omas olulist kohta päeva lõpetamisel.

Rõõm on tõdeda et kui esimestel päevadel kurdeti vaba aja puuduse üle, siis juba teise päeva õhtust alates sisustati omavaheliste kohapeal sündinud mängudega ka see piskuke vaba aeg, mis planeeritud tegevuste vahele jäi.

On ülitore kogeda kuidas noored mingil hetkel hakkavad ise ideid genereerima ja tahavad äkki teistele ise midagi õpetada- see kogemus on väärt tunne ja ma olen tänulik ülimeeldiva laagri eest kõigile osalejatele. Loomulikult ei saa siinkohal jätta mainimata toetuse jagajaid, tänu kellele see laager ellu viidi: aitähh SA Archimedes Noortekohtumiste programmi elluviijale SANA-le, ENTK-le ja Haridusministeeriumile. Oleme tänulikud  ja loodame et tunnete meie südamesoojust läbi laagri grupipildi.

Krista Olesk, Rapla Vesiroosi Kooli õpetaja ja projektijuht