Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumise projekt Vastseliinas

24.-27. jaanuarini toimus Vastseliina noortekeskuse ja kahe 8. klassi noore eestvedamisel ja noortekohtumiste raames projekt “Teadlikult sallivaks”. Laagri idee algatasid kaks noort, kes pöördusid noorsootöötaja poole sooviga teha loovtööks projekt. Laagris osales 10 Vastseliina gümnaasiumi ja 10 Annelinna gümnaasiumi noort. Projekti eesmärk oli panna 20 noort mõtlema sallivuse teemal. Selle käigus arutlesime pagulaste, homoseksuaalide ning puuetega inimeste raskuste üle ühiskonnas.

Esimesel päeval said noored omavahel tuttavaks. Teisel päeval kaardistati sallivuse teemat ning leidis aset fotojaht. Seejärel toimusid erinevad meeskonnatööd, mille käigus ehitati maja. Noored teadsid, et ilusaim maja võidab, kuid tegelikult tuli lõpus teine meeskondning lõhkus nende maja ära. Selle käigus said noored aru, kui raske on midagi ehitada ja kui lihtne on seda lõhkuda. Teiseks tegevuseks oli puuetega inimeste simulatsioonimäng. Selles mängus oli igal meeskonna liikmel mingi kindel erivajadus, näiteks üks oli pime, teine kurt, kolmandal ei olnud käsi ning neljas oli tumm. Selle päeva õhtul külastasid noori ka kaks biseksuaalset arstitudengit. Neiud rääkisid noortele homoseksuaalide raskest elust ning jagasid oma kogemusi. Kolmandal päeval külastasid noored Võrus organisatsiooni Meiela. Jagasime noored rühmadesse, ühes rühmas oli üks Vastseliina, üks Annelinna ja üks puudega noor Meielast. Ühistegevuse käigus said noored aimu, kui raske elu on neist erinevatel inimestel. Õhtul toimusid ühistegevused, noored mängisid „Rooside sõda“ ning sallivuseteemalist Kahooti ja päeva lõpetuseks vaadati ühiselt filmi 1999. aasta koolitulistamisest USA-s. Peale seda oli ühine arutelu koolitulistamise ja koolikiusamise teemal. Neljandal päeval toimus maailmakohvik, mille käigus arutlesid noored projekti järeltegevuste üle. Samuti tehti ajalehelõigetest kollažid ideaalsest ühiskonnast ning seejärel toimus arutelu, kuidas selle ideaalsuseni jõuda.

Terve projekti käigus ning ka peale projekti on olnud aktiivne ka facebooki lehekülg “Teadlikult sallivaks” ning projekti kodulehekülg. “Teadlikult Sallivaks” on noortekohtumise projekt. Programmi Noortekohtumised elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedese noorteagentuuri toel.
Melany-Regle Langus

Vaata ka valminud videot!

Artikkel ilmus ajalehes “Vastseliina valla teated”, veebruar 2017