Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumised “Take peer to volunteer”

Noorteklubi Active viis juba viiendat kora läbi noortekohtumisi. Sel aastal oli teemaks vabatahtliku töö. 

Miks me valisime just selle teema? Meie partner oli Kesklinna Noortekeskus ja meil mõlemal on olemas vabatahtlike klubi ja kuna Noortekohtumised on mõeldud just selleks, et vene- ja eestikeelsed noored hakkaksid omavahel rohkem suhelda ja koostööd tegema, seega otsustasime, et vabatahtliku töö teema sobib selleks kõige paremini.

ESIMENE KOHTUMINE – 13.08 -15.08

Esimene kohtumine toimus Kesklinna Noortekeskuse hoovis, mis asub aadressil Raua 23a.
Rõhk oli noorte omavahelisel suhtlemisel, meeskonnatööl ja teoreetilisel taustal.
Esimese kohtumise jooksul viidi läbi palju erinevad grupitöid, meeskonnamängusid, meie juures käisid huvitavad inimesed, kes tegelevad vabatahtliku tööga ja kasutasime Elava raamatukogu meetodit selleks, et noored saaksid teada erinevatest vabatahtliku töö osadest.

Esimesel päeval viisime läbi mitu mängu, mis olid mõeldud selleks, et noored saaksid omavahel tuttavaks. Kirjutasime koos reeglid ja kokkulepped, mis aitavad meil järgmise kahe kohtumise jooksul edukat koostööd teha. Saime teada millised ootused on osalejatel, mida nad kardavad ja mida nad on valmis panustama või ise läbi viima.

Teisel päeval jätkasime omavahelise tutvumisega, aga juba vabatahtliku töö perspektiivis ja mängudega, mis olid suunatud meeskonna kujunemiseks. Pärast lõunat alustasime oma organisatsiooni tutvustamisega ja jätkasime Politseipargis mängudega, mis olid suunatud omavahelisele suhtlemisele. Osalejad oli jagatud paarideks (üks venekeelne ja üks eestikeelne noor). Iga paari jaoks oli kaks küsimust, mida nad arutasid. Iga küsimus ühe ringi jaoks.  
Mõne aja pärast meie juurde tuli MTÜ Noorteklubi Active vabatahtlike klubi koordinaator Aleksei. Ta rääkis noortele vabatahtliku tegevuse olukorrast Eestis, millised võimalused on noortel, kuhu otsitakse vabatahlikke praegu, miks vabatahtliku töö on kasulik mitte ainult ühiskonnale, vaid ka vabatahtlikule endale ja millised boonused on vabatahtliku tööl. Pärast esitlust antis Aleksei meeskondadele ülesanded – noored moodustasid 4-liikmelised rühmad ja iga rühm sai 2 ülesannet:

1) Millised omadused peab omandama Toomas, kui ta tahab saada vabatahtlikuks?

2) Teha kujund nimega “Super-Vabatahtlik” väikse näituse jaoks.’

Kolmas päev algas mänguga „Mission impossible“.  Me andsime noortele järgmised ülesanded:

  1. Teha fotod teemal „Vabatahtlik = kangelane“
  2. Teha video HarlemShake
  3. Teha plakat, mis saaks olla promoks meie noortekohtumise jaoks.
  4. Teha kingitus korraldajatele
  5. Nimetada 10 kohta, kuhu praegu otsitakse vabatahlikke
  6. Nimetada 10 vabatahliku omadusit

Pärast lõunat oli osalejatel võimalus osaleda Elavas Raamtukogus. Lugemiseks oli antud 3 raamatut:

  1. Kuidas olla vabatahlike klubi koordinaator
  2. Minu kogemus vabatahliku tööl
  3. Minu lugu EVTs

Noortel oli võimalus valida 2 raamatut. Iga raamatu jaoks oli 10 minutit. Pärast toimus ühine arutelu raamatust saadud teadmiste teemadel.

Päeva lõpus andsime tagasisidet ja tegime plaane järgmiseks korraks.

TEINE KOHTUMINE – 20.09 – 23.09

Teine kohtumine toimus Noorteklubi Active hoovis. Selles kohtumises me juba rõhusime praktilisele osale. Enne kui astusime praktika juurde tuletasime meelde, mida tegine eelmisel kohtumisel, mis aitas ka noored töölainele sättida.
Meie esimene praktika koht oli Tallinna Loomade Varjupaik. Seal tehti meile ekskursioon ja räägiti reeglitest. Pärast tegeles osa meist laadi koristamisega ja teine osa koristas kasside juursest. Teine praktikakoht oli Keskraamatukogu, mis asub Vabaduse väljaku juures. Seal meile räägiti raamatukogu vabatahtlikest ning vabatahtliku tegevusest, mida saab teha raamatukogus. Pärast jagati meid ka gruppidesse, mõned tegid riiulid korda ja teised lõikasid plakateid jm.

Pärast arutlesime kõik koos tehtud tegevuste üle, ehk mida noored said nende jooksul teada, mida kogesid, milline mulje neil jäi. Nagu oli planeeritud, sai projekti tulemuseks raamat, mille noored ise tegid. Noored valisid millised teemad nad raamatusse tahavad panna. Raamatu sisuks said motiveerivad tsitaadid heategevuse kohta, noorte vabatahtliku töö kogemuslugu, faktid vabatahtliku tööst terve maailmas, joonistused, teooria osa, mõned naljad, mis sündisid projekti jooksul, organisatsioonid, kes tegelevad meil vabatahtliku tööga ja nende veebileheküljed.

Viimasel päeval korraldasime noortele loengu teemal „8 võtmepädevust“. Arutlesime pädevuste ja nende kirjelduste üle, tõime näiteid igapäevaelust ja arutasime, milliseid pädevusi me arendasime meie projekti jooksul.

Noored ise tõid välja, et projekti jooksul nad arendasid selliseid pädevusi nagu suhtlemine võõrkeeles, suhtlemine emakeeles, isiklik ja kultuuridevaheline pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus.  

Projekti lõpus tegime suure analüsi ja tagasiside. Mõned asjad, mida noored meile kirjutasid:

„Kui ma alles tulin projektile, ma väga kardsin oma mõtted väljendada, sest ma ei osanud eesti keeld, aga projekti lõppus sain aru,et keele oskus ei ole tähtis, kui inimesed on valmis sind kuulda“

„Ma tulin kindla eesmärkiga – saada eesti keele suhlemise oskus. Nüüd, projekti lõppus, saan öelda – eessmärk on saavutatud täies mahus“

„Olen väga tänulik korraldajatele, et nad andsid mulle sellist võimalust! Arvan, kui ma selles projektis ei ole osalenud – ei hakkanud ma siia maani vabatahliku tööga tegeleda“

„Olen kartnud, et ma ei saa lua  vene keelse noortega kontakti ja meie ei lea ühte keelt. Aga minu jaoks oli väga üllatav, et meil oli nii palju sarnasi huvi“

Me usume, et projektis kaasa nad võtsid mitte ainult raamatud, mida nad on ise tehtud, aga ka uusi sõpru ja oskusi.

Tekst on kirjutatud projekti korraldajatega Veronika Špiljova ja Ksenija Melnikova.

PHOTOS ARE HERE/ FOTOD SIIN

RAAMAT VÕIB LEIDA SIIN