Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #13 – Nastja

Minu nimi on Anastasija Garenskihh, olen 13-aastane ja lõpetasin 7. klassi. Osalesin eelmisel aastal kolmes Noortekohtumiste projektis – Rõuges, Kihnus ja Viitinas. Usun, et Noortekohtumiste projektide juures on kõige olulisem võimalus erinevatest rahvustest ja kultuuridest pärit noortel tutvuda uute ja huvitavate inimestega, näha tundmatuid kohti, õppida koos partneritega teist keelt, õppida eesmärke seadma ja realiseerima ning meeskonnas töötama. Projektides üritasin ületada oma keelebarjääri ja suhelda eesti keeles, lisaks õppisin veidi viipekeelt, kuna meie grupis olid ka mõned kuulmispuudega noored. Projektis sain tuttavaks paljude väga huvitavate, avatud ja vastutulelike noortega. Minu arvates teeb Noortekohtumiste projektid eriliseks sõbralik õhkkond meeskonnas ja võimalus õppida midagi uut ja huvitavat. Näiteks õppisime viimases projektis, kuidas teha lõket, liikuda maastikul, ületada takistusi ja palju muud. Usun, et see on hindamatu kogemus, mida on tavaelus raske omandada. Arvan, et iga Eestis elav noor peaks Noortekohtumises osalema, et saaks end väljendada, omandada kasulikke oskusi ja teadmisi ning saada võimalus suhelda teistest rahvustest kaaslastega.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .


Меня зовут Анастастасия Гаренских,мне 13 лет и я закончила седьмой класс.Я принимала участие в трёх   проектах Noortekohtumised.

в Rõuge,на острове Kihnu и в Viitina. Я считаю,что самое главное для проектов Noortekohtumised это возможность для молодёжи разных национальностей и культур познокомиться с новыми и интересными людьми,увидеть незнокомые ранее места,выучить другой язык, вместе с партнёрами  научиться ставить и реализовывать цели и  работать в команде. В проектах я старалась преодолеть свой языковой барьер и общаться на эстонском языке.Кроме того   я чуть-чуть научилась языку жестов, так как в нашей команде были дети с нарушением слуха. На проектах я познокомилась со многими очень интересными, открытыми и отзывчивыми ребятами. По моему мнению,  проекты Noortekohtumised делает особенными дружеская атмосфера в команде и возможность научиться чему- то новому и интересному. Например,  в последнем проекте мы научились разжигать костёр,ориентироваться на местности,преодолевать препятствия и многому другому. Считаю, ,что это бесценный опыт, который трудно приобрести в повседневной жизни.  Я думаю,что каждый живущий в Эстонии молодой человек должен принять участие в Noortekohtumised,чтобы суметь заявить о себе, выразить свою жизненную позицию,  приобрести полезные навыки и знания и получить возможность общения со сверстниками других национальностей.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.