Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #17 – Saskia

Mina olen osalenud neljas projektis. Esimene projekt oli „Avane mulle“, mis toimus Narvas ja Tartus, see oli ka mu esimene projekt, millele järgnesid veel kolm projekti  „Noored stressist vabaks“, „Teisest pilgust“ ning “Mis värvi on armastus?”. Noortekohtumiste  juures pean kõige olulisemaks suhtlemist ja uute tutvuste leidmist. Lahedaks teeb projekti see, et kokku tulevad noored erinevatest linnadest ja on ka erineva emakeelega. Kindlasti ei ole omavahelisel suhtlemisel erinevad emakeeled takistuseks, sest alati saab kasutada näiteks Google translate’i või väljendada ennast kehakeeles näiteks naeratavast näost arusaamiseks sellest juba piisab. Kindlasti ei tohi alahinnata ka võõrkeele praktika võimalus.  Minu jaoks teeb noortekohtumise eriliseks see, et ma saan kohata uusi inimesi ja sotsialiseeruda. Noortekohtumine on hariv lisaks sellele saab sealt väga palju enesekindlust ja positiivset vibe’i. Lisaks seltskonnale on olemas imelised liidrid, kes koos noortega mõtlevad projekti väga huvitavaks.”

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .

__________________________________________________________________________

Я участвовала в четырёх проектах. Первым проектом был “Откройся мне”, который прошёл в Нарве и Тарту, за которым последовало ещё три проекта “Молодёжь, Свободная от Стресса”, “Со второго взгляда” и “Какого цвета любовь?”. В молодёжных встречах самым важным мне кажется общение и обретение новых знакомств. Классным делает проект то, что собираются ребята из разных городов и с разным языком общения. Во время общения разные языки определённо не являются препятствием, потому что всегда можно воспользоваться, например, программой Google translate или выразить себя при помощи языка тела, когда уже по улыбке на лице понятно, что тебя поняли. Также не стоит недооценивать возможность получить практику иностранного языка. Для меня молодёжные встречи делает особенным то, что я могу встретить новых людей и социализироваться. Молодёжные встречи познавательные и также на них можно обрести самоуверенность и позитивный вайб. Также помимо компании есть замечательные лидеры, которые вместе с молодёжью помогают проекту стать очень интересным.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.