Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #18 – Anastassija

Hei, minu nimi on Nastja ja mina olen 15 aastat vana. Mina elan Narva linnas ja käin 9. klassis. Mina jõudsin osaleda 6 noortekohtumises, mille raames oli kokku 12 kohtumist. Olid sellised projektid nagu “Loodus, sport ja tervis”, “Avane mulle” – projekt enesekindluse teemal, “Teisest pilgust” – projekt stereotüüpide kohta, “Seiklus saarel” ja projekt, mida mina kirjutasin ise – “Noored Stressist Vabaks”, lisaks projekt “Mis värvi on armastus?”. Minu jaoks noortekohtumiste juures on kõige tähtsam suhtlemine ja uus kogemus. Noortekohtumiste kaudu saab leida palju uusi tutvusi erinevatest linnadest ja erinevat emakeelt kõnelevate inimestega. Paljude noortega mina suhtlen ka pikemat aega peale projekti lõppemist. Peale suhtlemist ja uut kogemust noortekohtumised samuti arendavad mitmekülgseid kompetentse – emakeele ja võõrkeele oskust, õppimise oskust, organiseerimisoskusi, julgust, kreatiivset mõtlemist. Mina panin tähele, et paljud noortekohtumistes osalenud noored on muutunud aktiivsemaks ühiskonnaelus ja initsiatiivsemaks. Nii nagu minu juhul, ka mõnede teoste inimeste jaoks noortekohtumistest saab projektitegevuse algus. Pärast esimest projekti mina hakkasin teistes osalema, kirjutama oma projekte, korraldama üritusi, tegema vabatahtlikku tööd ja palju muud. Tähtsaks oli ka õppimine vastavalt projekti teemale, igast projektist saab võtta uusi teadmisi ja oskusi. Igal projektil olid erinevad teemad, mina võin öelda, et need teemad olid sama tähtsad, kui ka üldised oskused, mis arenesid nende projektide jooksul. See on suurepärane, et noortekohtumistel saab uurida neid probleeme, mis panevad meid muretsema. Minu jaoks noortekuhtumised said päästerõngaks eesti keele õppimise puhul. Alates esimesest kohtumisest keeleoskuse tase, kõnekeele tase on tunduvalt paremaks läinud. Nüüd mina saan vabalt eesti keeles suhelda, saan kõnest aru ja minu jaoks keelebarjäär on ületatud. Pärast noortekohtumisi mina ikka veel suhtlen paljude noortega. Loomulikult suhtlemine on säilinud rohkem vene keelt kõnelevate ja narva noortega, kuid kui mina näiteks olen Tartus (paljudes projektides partnerid olid sealt), siis mina tihti kohtun noortega ka seal. Kuna meil oli juba palju projekte ja need jätkuvad, siis mõnede noortega on väga tihe kontakt tekkinud. Tänu noortekohtumistele mina sain palju uusi sõpru, meie tihti näeme, osalema koos teistes projektides ja kirjutame oma projekte. Minu jaoks noortekohtumistel on 2 peamist eristuvat joont: 1. Projektid on suunatud eesti ja vene keelt kõnelevate noorte ühendamisele. Peale projekte meie saame kohtuda ja säilitada kontakti mitte ainult sotsvõrgustikes, vaid ka päriselus. 2. On olemas võimalus korraldada mitu kohtumist. See on lihtsalt suurepärane võimalus sõita ja vaadata erinevaid Eestimaa nurgakesi, uurida projekti teemat erinevate külgede alt ja mitu korda kohtuda noortega. Iga Eesti noor võiks osaleda sellises projektis uute tutvuste, oskuste ja kogemuste omandamiseks. Noortekohtumised on positiivne ja produktiivne ajaveetmine, mis toob oma häid tulemusi.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .

_____________________________________________________________________________

Хей, меня зовут Настя и мне 15 лет. Я живу в городе Нарва и учусь в 9 классе. Я успела поучаствовать в 6 проектах молодёжных встреч, в рамках которых было целых 12 встреч. Были такие проекты как “Природа, спорт и здоровье”, “Откройся мне” – проект об уверенности в себе, “Со второго взгляда” – проект о стереотипах, “Приключения на Педасаар” и проект, который я написала сама – “Молодёжь свободная от стресса”, а также проект “Какого цвета любовь?”. Для меня в проектах молодёжных встреч самое важное это общение и новый опыт. Через молодёжные встречи можно найти много новых знакомств из разных городов и с разным родным языком. Со многими ребятами я поддерживаю контакт спустя довольно долгое время после окончания проектов. Кроме общения и нового опыта молодёжные встречи также развивают разноплановые компетенции – умение общаться на родном и иностранном языке, умение учиться, организаторские способности, смелость, креативное мышление. Я заметила что многие ребята участвовавшие в молодёжных встречах становятся более активными в жизни общества и инициативными. Как и для меня, для некоторых молодёжные встречи  становятся началом их проектной деятельности. После своего первого проекта я начала участвовать в других, писать свои, организовывать мероприятия, волонтёрить и многое другое. Немаловажным было и обучение о теме проекта, от каждого проекта можно взять какие-то новые знания и умения. У каждого проекта были разные темы, я могу сказать что эти темы были настолько же важны, как и общие навыки развиваемые в течении таких проектов. Отлично, то что через молодёжные встречи можно разобрать проблемы которые волнуют нас. Для меня молодёжные встречи стали спасательным кругом в изучении эстонского языка. Со времени первой встречи мой уровень владения языком, разговорная речи заметно улучшился. Теперь я могу общаться на эстонском свободно, я понимаю разговоры и для меня языковой барьер разрушен. После молодёжных встреч я продолжаю общаться со многими ребятами. Конечно общение больше сохранилось русскими и нарвскими ребятами, но например когда я попадаю в Тарту (во многих проектах партнёры были оттуда) я часто встречаюсь с ребятами там. Поскольку у нас было уже много проектов и они продолжаются с некоторыми из ребят создался очень прочный контакт. Благодаря молодёжным встречам я завела много новых друзей, мы часто видимся, участвуем вместе в других проектах и пишем свои вместе. Для меня у молодёжных встреч есть 2 основные отличительные черты: 1. Проекты нацелены на объединение эстонской и русской молодёжи. После проектов мы можем продолжать видеться и сохранять контакт не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. 2. Есть возможность организовать несколько встреч. Это просто отличная возможность съездить в разные уголки Эстонии, разобрать проблему с разных сторон и увидеться несколько раз с ребятами. Каждому молодому Эстонии стоило бы поучаствовать в таком проекте для новых знакомств, умений и опыта. Молодёжные встречи это позитивное и продуктивное времяровождение, которое приносит свои плоды.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.