Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #3 – Raido

Olen SANA noortekohtumiste projektides osalenud juba üle 3 aasta. Need projektid on kõik olnud erinevate ajaloo ja rollimängude teemade kohta. Kokku olen osa võtnud viiest noortekohtumiste projektist, neljast Nopi Üles projektist, millest ühe juures olin ka projekti kirjutajaks ning läbiviijaks, ning ühest meie ajalooõpetaja poolt Haridus- ja Teadusministeeriumile kirjutatud integratsiooniprojektist.

Minu jaoks on kõige olulisem noortekohtumiste juures teiste noortega suhtlemine. Kuigi ma vene keelt koolis ei õpi, saan juba aru venekeelsetest sõnadest ja võin natuke ka rääkida. Põhiliselt räägin teistega veel ikkagi eesti või inglise keeles.

Viimases noortekohtumise projektis jäin rohkem suhtlema grupiga, kellega koos meisterdame ajalooteemalisi lauamänge.

Noortekohtumistel õpin alati midagi teemakohast ja saan teistega vabalt suhelda.

Noortekohtumistel leiad uusi sõpru, kellel on sinuga sarnased huvid ja õpid tegema palju uusi asju, mida varem ei osanud, näed uusi paiku Eestis, kuhu muidu võib-olla ei satugi, ja veedad mõnusalt aega. Mulle see meeldib.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.


В проектах молодежных встреч SANA я участвую уже больше трех лет. Все эти проекты были на разные исторические темы и темы ролевых игр. Всего я принял участие в пяти проектах молодежных встреч, в четырех проектах Nopi Üles, в одном из которых я был тем, кто писал и проводил проект, а также я принял участие в одном интеграционном проекте, который написал наш преподаватель истории для Министерства образования и науки.

В молодежных встречах для меня важнее всего общаться с другими ребятами. Несмотря на то, что я не изучаю русский язык в школе, я уже понимаю русские слова и могу немного говорить. Но в основном я всё-таки общаюсь с другими на эстонском или английском языке.

В последнем проекте молодежных встреч мне пришлось больше общаться с группой ребят, с которыми мы вместе мастерим настольные игры на исторические темы.

Я всегда учусь чему-то новому по теме на молодежных встречах и свободно могу общаться с другими.

На молодежных встречах можно найти новых друзей со схожими интересами и научиться делать многие вещи, которые раньше ты просто не умел делать, можно видеть новые места в Эстонии, куда возможно и не попал бы, а также просто приятно провести время. Мне это нравится.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.