Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #6 – Edvard

Minu nimi on Edvard Tkatš, ma õpin Tapa Vene kooli 7. klassis. Mul on vedanud, ma olen saanud osaleda kolmel noortekohtumisel: „Вместе интересно. Koos on huvitav“, „Читать здорово. Lugemine on tore“, „Выбирая профессию. Ametit valides“, praegu on käimas projekt „Terves kehas terve vaim“. Noortekohtumistel on kõige olulisemad sõbralikkus ja vastastikune mõistmine, kuna nendeta tekivad vastuolud. Projektides osaledes olen õppinud julgema rääkida eesti keeles, korraldama mänge, orienteerumist, olen saanud iseseisvamaks. Esimeses projektis oli mul raske eesti keelt kõnelevate noortega rääkida, kuid meid aitasid juhendajad, nad korraldasid mänge, et me tutvuksime ja avaneksime. Ma suhtlesin kõigiga, kes kohtumistel osalesid, me tegutsesime sageli rühmades, vaja oli tutvuda kõigiga, koos ülesandeid täita, üksteist õpetada ja ise õppida. Nüüd oskavad peaaegu kõik meie rühma liikmed organiseerida midagi huvitavat kogu rühma jaoks, me oleme palju õppinud. Noortekohtumised viivad tutvumise ja suhtlemiseni, õpetavad olema aktiivsem ja vastutusvõimelisem. Ma muutun iga uue projektiga täiskasvanumaks.

Projektis osalema pääseda on väga lihtne: leida mõttekaaslasest juhendaja, täidad taotluse, kõige olulisem on, et oleksid olemas huvitav projektiteema ja kohtumiste programm, me mõtleme need ise välja ja vastutame tulemuse eest. See on väga tähtis.

Kui tahad saada julgemaks, leida sõpru, arendada oma andeid, lõbusalt aega veeta, ühine programmiga Noortekohtumised.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .


Меня зовут Эдвард Ткач, я учусь в 7 классе Русской школы Тапа, мне повезло, я участвовал в трёх Молодёжных встречах: «Вместе интересно. Koos on huvitav», «Читать здорово. Lugemine on tore», «Выбирая профессию. Ametit valides», сейчас у нас идёт проект «В здоровом теле здоровый дух». На Молодёжных встречах самое главное – дружелюбие и взаимопонимание, так как без этого возникнут разногласия. Участвуя в проектах, я научился не боясь говорить на эстонском языке, организовывать игры, ориентирование, стал самостоятельнее. На первом проекте мне было трудно общаться с эстоноговорящими ребятами, но нам помогали наши руководители, они организовывали игры, чтобы мы познакомились и раскрепостились. Я общался со всеми участниками встреч, мы часто работали в группах, нужно было познакомиться со всеми, вместе выполнять задания, учить друг друга и учиться самим. Теперь почти все участники нашей группы могут организовать что-нибудь интересное для всей группы, мы многому научились. Молодёжные встречи подталкивают к знакомству и общению, учат быть активнее и ответственнее. С каждым новым проектом я взрослею.

Принять участие в проекте очень просто: находишь руководителя- единомышленника, заполняешь заявку, самое главное- интересная тема проекта и программа встреч, её придумываем мы сами и несём ответственность за результат. Это очень важно.

Если хочешь стать смелее, найти друзей, развить свои способности, весело провести время, присоединяйся к программе Молодежные встречи.

Кампания «Послы дружелюбия» информация. 

Программа «Молодежные встречи» информация.