Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #9 – Diana

Mina osalesin neljas projektis, need on:

1.      “Noored Metsa” – 2015. aastal, Paldiski Huvikeskus

2.      “Kiusamise Vastu” – 2016. aastal, Paldiski Huvikeskus (partnerid)

3.      “Karjääri planeerimine/Proforientatsioon” – 2017. aastal, Paldiski Huvikeskus

4.      “Teisest Pilgust” – 2019. aastal, Lasnamäe Noortekeskus

Noortekohtumiste jooksul ma õppisin palju asju, aga tahan esile tuua seda, et õppisin kuidas korraldada üritusi, tegevusi ja üldse kuidas projekte läbi viia. See on väga oluline minu jaoks, sest ma olen oma kooli õpilasesinduse liige, korraldasin seal mõningaid üritusi ja noortekohtumiste kogemus oli selle juures ainult kasuks. Veel ma märkasin, et mu eesti keele oskus läks paremaks pärast osalemist noortekohtumistel ja praegu ma ei karda rääkida isegi kui teen vigu.  Suhtlemine projektis minu jaoks on väga tähtis, sellest sõltub projekti eesmärgi täitmine. Alguses projektis ongi raske teistega kohtakti leida aga pärast tutvumismänge ja koos veedetud aega jää hakkab sulama ning projekti lõpus juba tead, et hakkad igatsema neid, kellega tutvusid vaid 3-5 päeva tagasi.

Noortekohtumised on väga eriline formaat, sest Eestis pole palju selliseid võimalusi nagu see projekt, mis võimaldab suhelda teist keelt kõnelevate noortega sellises mitteformaalses ja samal ajal hariduslikus atmosfääris. Lisaks aja tajumine projektil on erinev, seal pole rutiini, tavapärasust ja tundub nagu sa veedaksid seal mitte kolm-viis päeva, vaid mitu nädalat. Ma arvan, et suur missioon korraldajate jaoks on proovida kaasata võimalikult paljui noori, sest see on vajalik ning asendamatu kogemus! Muidugi on palju tegureid, mis takistavad selle eesmärgi täitmist (nt. noored ei taha oma mugavustsoonist välja minna, ei tea eesti/vene/inglise keelt, on olemas erivajadused jne) aga meie ülesandeks on neid faktoreid arvestada ja pingutada ning teha kõike selleks, et kaasata nii palju noori, kui võimalik.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .


Я участвовала в четырёх проектах: 1) “Noored Metsa” в 2015-том году, 2) “Kiusamise vastu” в 2016-том году, 3) “Karjääri planeerimine/Proforientatsioon” в 2017-том году, 4) “Teisest Pilgust” в 2019-том году.

В течение молодёжных встреч я научилась многим вещам, но могу выделить то, что научилась организовывать и проводить проекты, мероприятия. Это очень важно для меня, так как я являюсь членом ученического представительства в своей школе, а опыт с молодежных встреч пошёл только на пользу. Еще я отметила, что мой навык эстонского языка намного улучшился после проектов и сейчас я уже не боюсь говорить, даже если делаю ошибки. Для меня общение на проекте очень важно, от этого зависит достижение цели проекта. В первый день конечно же тяжело пойти на контакт с человеком, которого в первый раз видишь, но после нескольких игр на знакомства и через некоторое время, проведённое вместе, “лёд” начинает таять и уже в конце проекта понимаешь, что будешь скучать по тем, кого знаешь всего несколько дней.

Молодёжные встречи – это очень необычный формат, в Эстонии немного таких возможностей как этот проект, который позволяет пообщаться с ребятами, говорящими на другом языке, в такой неформальной, но в то же время образовательной атмосфере. Также, на проекте время ощущается по-другому, там нет обыденности и рутины и ощущается, как будто провел на встрече не 3-5 дней, а несколько недель. Я считаю, что миссия молодёжных встреч – вовлечь как можно больше молодёжи в программу, ведь это нужный и незаменимый опыт! Конечно же существует множество препятствий (молодежь не желает выходить из своей зоны комфорта, не знают языка, особые потребности и т.д.), но мы должны учитывать эти факторы и постараться сделать всё, что в наших силах, чтобы вовлечь молодёжь.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.