Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tehnokool 5 – tehnoloogia ühendab noori

Juba 5. aastat järjest toimub Kiviõli Vene Kooli tehnoloogiaõpetaja eestvedamisel koolide ühisüritus, mis kannab nime Tehnokool.

Tegemist on üritusega, mille eesmärgiks on suunata noori tegelema tehnoloogiaga ning siduda praktilisse tegevusse erinevatest tundidest õpitud teadmised. Esimesel aastal tegeleti puidust mudelautode konstrueerimisega, seejärel mudellaeva ehitamisega, kolmandal aastal valmistati kosmoseraketi makett ning eelmisel aastal valmistati Viking chess mänge. Käesoleval aastal oli eesmärgiks ehitada puidust kelgud. Kuigi ilmataadiga kokkulepped puudusid ja lund ei olnud, said kelgud siiski ehitatud, ja mis seal salata, tulid päris ilusad välja.

“Tehnokool 5 – tehnoloogia ühendab noori” toimus noortekohtumise formaadis, osa võttis 31 noort 7 koolist. Lisaks Kiviõli Vene Kooli noortele võtsid üritusest osa Kannuka Kooli, Jõhvi Vene Põhikooli, Kiviõli I Keskkooli, Narva Eesti Gümnaasiumi, Toila Gümnaasiumi ning Vasta Kooli noored. Tänu noortekohtumise projektile, mida rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning SA Archimedese noorteagentuuri toel, said noored ja juhendajad üheskoos tegutseda kolm päeva järjest.

16. jaanuaril korraldati Kiviõli Vene Koolis ürituse eelkohtumine, mille raames arutleti ürituse sisuliste tegevuste ja korralduse üle. Noored said osaleda töögruppides, kus nende ülesandeks oli selgitada, milliseks kujuneb ürituse päevakava, tegevused, kokkulepped ja vaba aja sisustamine.

19. veebruaril kohtusid erinevate koolide noortegrupid täiskoosseisus – igast koolist 4 õpilast. Kohtumine algas tutvumisega ning icebreaker mängudega. Nagu noortekohtumistel ikka, olid põhilisteks korraldajateks noored ise. Nii tuligi noortel endil arutleda ja paika panna kokkulepped, vaba aja sisustamine, koostöökokkulepped ja tegevuste korraldus. Samuti selgitada, mida nad sellest kohtumisest õppida/ teada saada võiksid. Esimese päeva eesmärgiks oli teha väike uurimistöö saanide ajaloost läbi ajastute ning ehitusmaterjalidest. Päeva teises pooles keskenduti gruppides oma kelgu eskiisi joonistamisele. Oma eskiisi tuli noortegrupil teistele osalejatele ja juhendajatele tutvustada ning vastata täpsustavatele küsimustele. Kõik grupid said eskiisid ettevalmistatud ning olid valmis järgmisel päeval kelgu ehitamiseks. Päev lõppes ühiste mängude ja tegemistega. Mängiti korvpalli, külastati jõusaali ning vaadati üheskoos filmi. Jõuti teha ka jalutuskäik Kiviõli linnas ja niisama üheskoos juttu ajada.

Teine päev algas meeskonnamängude ja eelmise päeva tagasisidestamisega. Juhendajad tutvustasid noortele ohutusnõudeid tööõpetuse klassis töötamiseks ning kelkude ehitamine algas. Põhiline ehitustöö oli noorte endi korraldada. Grupisiseselt jaotati tööd ja ülesanded. Kes lõikas, kes lihvis, kes puuris ja värvis. Igal juhul töö käis terve päeva jooksul täie hooga ja igav polnud kellelgi. Silme ees oli kindel eesmärk – päeva lõpuks peab kelk olema valmis – nii ehitus, kui viimistlus. Mõni usinam grupp jätkas tööd veel pärast õhtusööki ja hilisõhtuks olid kõik kelgud valmis. Õhtused tegevused sisustasid noored ise – vestlemine, filmi vaatamine, mängud ja jalutamine.

Kolmanda päeva hommik algas suuresti samamoodi, nagu eelminegi. Lisandus asjade pakkimine, tööõpetuse klassi korrastamine ja kelkude laadimine järelkärusse. Edasi suunduti Kiviõli Seikluskeskusesse, et veeta huvitav ja tegevusterohke päev tuhamäel. Ilmataadiga kokkuleppeid ja lumiseid teid, mida mööda oma kelkudega tuhiseda, kahjuks polnud, kuid sellest end heidutada ei lastud. Seikluskeskusesse jõudes hõivati parkimisplats, noored monteerisid kelkudele alla rattad ja sõit võis alata. Kuna tegemist oli peaaegu Eesti Vabariigi sünnipäeva eelse päevaga, siis pandi kelkudele külge sini-must-valged lindid, et riigi sünnipäeva üheskoos tähistada.

Otseselt võistlusi ei korraldatud – kõik olid võitjad, sest osavõtt ja pingutus olid kõige olulisemad. Siiski pandi vastamisi kaks meeskonda, kes kindlaks määratud vahemaa ratastega kelgul läbisid. Kelku võis nii vedada kui lükata. Kokkuvõttes oli tegevus väga lõbus, sest nõudis omajagu pingutust ja teadmisi.

Kui ratastel kelkudega sõidetud sai, monteeriti rattad alt ära ja suunduti Seikluskeskuse mäele. Õnneks oli seal alles jupike lumist rada, mida mööda sai ka kelgutamist proovida. Nii mõnelegi üllatuseks libisesid kõik kelgud väga hästi ja noored said päris hulk aega mäel lustida. Nalja tegi kogu see ettevõtmine ka Kiviõli Seikluskeskuse perele, sest sellist lähenemist, kus kelkudele rattad alla pannakse, polnud nad veel näinud.

Vahepeal oli aeg nii kaugel, et sai teha lõunapausi ja mõned grupitööd. Grupitöödes arutleti, milline võiks olla järgmine noortekohtumise projekt. Tulemust ei olnud vaja kaua oodata – noored otsustasid ühtselt, et ka järgmine kohtumine võiks toimuda Tehnokooli üritusena ning kindlasti kolmepäevase kohtumisena, sest üheskoos on väga lõbus. Teiseks grupitööks oli tagasiside andmine Tehnokooli üritusele. Tehnokoolis osales 31 noort ning kõik kinnitasid, et neile meeldis projektis osalemine ning nad sooviksid ka järgmisel korral osa võtta. Siis tuli noortel veel mõelda, mida nad Tehnokooli raames õppisid/teada said. Põhiliselt tõid noored välja, et neil oli väga lõbus ja nad õppisid üheskoos grupis tegutsema. Õpiti ise kelgu eskiisi tegema ja ka selle praktiliselt teostama. Toodi välja, et õpiti kasutama mitmeid tööriistu ja vahendeid. Samuti toodi esile, et õpiti eesti või vene keeles suhtlema, sest esindatud oli peaaegu võrdselt nii eesti kui vene keelt kõnelevaid noori. Viimases grupitöös sai veidi keskenduda teadusele ja lahendada paar praktilist ülesannet.

Nüüd oli noortel võimalus ennast sportikust aspektist proovile panna, sest Kiviõli Seikluskeskus pakkus neile võimalust läbida trosslaskumine, ronida kõrgseikluspargis ning kaevandada päris ekskavaatoril. Pakutud võimalusi kasutati aktiivselt ja tagasi tuldi väsinuna, kuid õnnelikena. Ürituse lõpetas tänukirjade/meenete jagamine. Kõik osalejad said mälestuseks tänukirja ürituses osalemise eest, palju häid kogemusi ning uusi teadmisi.

Vaata ka kohtumisel valminud videot!