Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

The Power of Non Formal Education

Veebruari keskel toimus Tallinnas rahvusvaheline koolitus The Power of Non Formal Education. Tegu on programmi Erasmus+: Euroopa Noored noorsootöötajate pädevuste arendamise täiendkoolitusega, mille fookuses on väärtused ja kutse-eetika töös noortega. Koolitusel tegeletakse mitteformaalse õppimise olemuse, võrdväärse partnerluse põhimõtete, noorte aktiivse osaluse ning manipuleerimise ohu ja mõjuga noorsootöös. Koolitus ei keskendu meetoditele, vaid noorsootöötaja igapäevastele valikutele ja sellele, kas need aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena.

The Power of Non Formal Education on Euroopa noorsootöö maastikul tuntud koolitusformaat – see toimub 2-3 korda aastas erinevates Euroopa riikides alates aastast 2009. Eestis toimus koolitus esmakordselt 2019. aastal. Tiimis on 3 põhikoolitajat erinevatest Euroopa osadest – Jo Claeys Portugalist, Simona Molari Itaaliast ja Denis Morel Prantsusmaalt. Koolitajatel on küll erinevad taustad, kogemused ja tööstiilid, ent ühised väärtused, kui asi puudutab (mitteformaalset) õppimist ning noorsootööd. Peale igat koolitust toimub kogemuse analüüs ja koolituse metoodika lihvimine, lähenemine aga jääb samaks.

Lisaks koolitajatele oli sel korral juhendajate meeskonnas ka töövari Sami Sorjonen, kes on Soomes tegutseva YAD Youth Against Drugs ry projektikoordinaator. Tema sõnul kannab koolitus olulist sõnumit ja sisendab noorsootöötajatele, et nad on rohkemat, kui vabaajakeskuste korrapidajad – nad on harijad. Ka Soomes on levinud ettekujutus noorsootöökeskusest kui kohast, kus on piljardi- ja pinksilaud ja noored saavad telekat vaadata, ent reaalsuses on see koht, kus noored saavad õppida ja osaleda neid puudutavates ettevõtmistest ning olla kaasatud. Või vähemalt peaks olema. Sorjoneni sõnul on noorte osaluse ning kaasatuse võimaldamine tugev tööriist, millega noorsootöötajad peavad tegelema. Lisaks peaks noori suunama oma tegevusi ja õpitut analüüsima – noorsootöötajatel on vahendid ning oskused reflekteerimiseks, ent nüüd peaks mõtlema, kuidas need ka noorte kätte jõuaksid. Olulise mõttena toob Sami välja ka järgmise – kas noortele peaks ette andma laua, millel on olemas tegevus- ning osalusvõimalused ja laskma neil oma huvid sealt valida, või peaks noortele ette andma täiesti tühja laua, kuhu nad saavad kõik võimalused ise valida ja luua? See on kindlasti mõttekoht kõikidele noortega töötajatele.

Tallinnas toimunud koolitusel oli 23 õppijat 12 riigist. Eesti esindajad on igal aastal antud õpirändes SA Archimedese noorteagentuuri toel osalenud ja alati kogemusega rahule jäänud, rõhutades oma tagasisides, et tegu on võimsa koolituskogemusega, mis võimaldab vaadata enda sisse, mõtestada oma tööd ja analüüsida oma käitumise tagajärgi. Tallinnas toimunud koolitusel oli Eesti õppijatele eraldatud 2 kohta. Ühe neist hõivas Mihhail Kulik Sillamäe Huvi- ja Noortekeskusest Ulei ja teise Ken Tilk, kes töötab Pernova hariduskeskuses arvuti- ning robootikaringide õpetajana.

Tõelise Hunt Kriimsilmana töötab Ken ka üldhariduskoolis haridustehnoloogi ja arvutiõpetajana, tegeleb huviringides erivajadustega õpilastega ja lööb kaasa tehnoloogia osaühingus, mis propageerib muuhulgas robootikat ja mehaanikat. Ken osaleb täiendõppes nii tihti kui võimalik – koolis-huvikeskuses juba tehakse nalja, et kas noormees tööl ka käia jõuab kõikide koolituste vahel. Ettevõtlik pärnakas osaleb meeleldi nii kohalikel kui rahvusvahelistel koolitustel, sest mõlemal on omad boonused.

Rahvusvahelised koolitused pakuvad uut, meie tavapraktikatest erinevat vaatenurka. Noormehe sõnul ei saa alati väita, et see, mida mujal tehakse, on tingimata parem, aga kindlasti leiab sealt midagi huvitavat. Erilist huvi pakuvad Kenile Erasmus+: Euroopa Noored koolitused, sest just neilt saab infot erinevate rahvuste ja inimeste kogemuste, vaadete ning mõtete kohta. Lisaks on rahvusvahelised koolitused suurepärane koht, kust leida kontakte tulevaste projektikoostööde jaoks. Ka teistes õpirännetes osalenud Eesti noorsootöötajate sõnul on koolituse lisaväärtuseks võimalus õppida teiste rahvuste kogemustest ning saada uusi tutvuseid, kuid selle jaoks peavad kõik osalejad ise huvi üles näitama ning proaktiivsed olema.

Kohalikelt koolitustelt õpib tegevtegijatelt häid praktilisi näiteid ja töid, lisaks ka valukohtasid, mis võivad tekkida. Ereda mälestusena toob Ken välja hiljutise 3D printimise koolituse, mis viidi läbi koolitaja kodus – kõik vajalikud seadmed ning töötingimused olid olemas ja koolitaja andis väga kasulikke näpunäiteid.

Ken tunnistab, et tema ootused The Power of Non Formal Education koolitusele ei ühtinud koolituse kavaga ning ta oli algul veidi pettunud, ent mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et ta õppis just seda, mida tal noorsootöös vaja on ja mis oli tahtmatult varem tahaplaanile jäänud. Koolitus meenutas Kenile, kui oluline on õppeprotsessis refleksioon ning kui palju on enesevaatluseks erinevaid meetodeid. Noormees õppis, kui tähtis on noortele vastutus ja õiglus aktiivses kaasamises ning kuidas noortega töötades võib inimene neid tahtmatult manipuleerida. Kui Ken läks koolitusele lootuses, et leiab sealt ka mõne uue õppemeetodi, siis Sami toob välja, et see koolitus ei keskendu itteformaalse õppe tööriistade õpetamisele, küll aga kasutatakse koolituse sees meetodeid, millest on kõikidel osalejatel kindlasti palju õppida ja kaasa võtta.

Aastal 2017 Hollandis toimunud The Power of Non Formal Education koolitusel osalenud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Lii Araste toob omalt poolt välja, et antud koolituse eripäraks võib lugeda erinevate teooriate (eelkõige sotsioloogiliste protsesside, aga ka arengupsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, isiksusepsühholoogia jpm) rakendamist ehk õppija saab ise praktikas kogeda keerukaid ühiskondlikke mehhanisme ning õppida midagi väärtuslikku sõltumata oma teoreetilistest eelteadmistest. See annab kõigile osalejatele võrdselt võimaluse sügavamalt mõtestada, mida läheb noorsootöös enim vaja.

Kõige väärtuslikumaks koolituselt õpituks peab Ken eneseanalüüsi, mis pani teda sügavalt mõtlema, mida ja kuidas ta teeb ning millised on tema töö tagajärjed, milline eeskuju tema noortele on ja mida temast oodatakse. Ken teadvustab, et kõik ei muutu koheselt, ent tunneb, et esimesed sammud paremuse poole on tehtud – plaanis on üldhariduskoolis noori aktiivsemalt kaasata. Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust ja keskkonda, kus neil on tõeline otsustusõigus ning ka sellega kaasnev vastutus. Pärnakas lõpetab koolituse tagasiside nii: “Arvan, et mul on veel pikk maa minna, kuid nüüd tean, mida peaksin oma töö juures parandama ning teistmoodi tegema. Tean, et noorsootöös ei ole kunagi valmis lahendusi ja eriolukorrad nõuavad erilahendusi, kuid samm-sammult minnes ning eetikat ja väärtuseid silmas pidades saame luua väärtuspõhise noorsootöö”.

Eilika Mätas, Eesti Noorsootöökeskuse peaekspert, osales The Power of Non Formal Education koolitusel aastal 2012 ning on selle kogemuse ka noorteagentuuri blogisse kirja pannud. Postituses toob ta välja, et üks tähtsamaid asju, mida ta koolitusel õppis, oli õppimine ise. Ta tunnistab, et ei suutnud algul näha terve koolituse tervikut ja nüüd, 7 aastat hiljem, meenutab ta, et koolitus oli väga intensiivne ja tõi temas esile palju erinevaid emotsioone. Peale koolitust tegi Eilika muudatusi oma elus ja töös, kasutades õpitud meetodeid, teadmisi ning kogemusi ja need on nüüdseks saanud osaks tema igapäevatööst.

Koolituselt tagasi olles asus Eilika noortega üle vaatama ning muutma noorsootöökeskust kui keskkonda – koos muudeti see avatumaks ja hubasemaks ning eemaldati ebavajalik. Noored kaasati tegevusse, võimalusel valmistati puuduolevad elemendid ise, neile anti võimalus eneseteostuseks. Eilika märgib, et tema jaoks on noorsootöös oluline aidata noorel mõista, et tema ise suudab maailma muuta ning vastutab enda tegude eest, ning luua noorele tingimused arenemiseks. Oluliseks peab ta ka noortele kinnitamist, et eksimine on inimlik ja igal noorel on õigus alustada puhtalt lehelt, tema eelmistest tegudest hoolimata.

Meeles tuleb pidada ka seda, et väärtuspõhises noorsootöös tuleb lisaks noortele väärtustada ka noorsootöötajaid, aidates neil areneda. Eilika sõnul ei tunne ta vajadust ilmtingimata igapäevaselt noortega töötamiseks – toetades oma igapäevatöös noorsootöötajaid, toetab ta ka noorte arengut.

Kui sinagi tunned, et sooviksid osaleda Erasmus+ : Euroopa Noored õpirändes, siis hoia silm peal meie koolituspakkumistel. Teiste hulgas on üleval ka kutse järgmisele The Power of Non Formal Education koolitusele.