Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu rahvusvahelise analüüsi tulemused on avaldatud

Erasmus+: Euroopa Noored programm tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida noorteprogrammi erinevaid aspekte aitamaks kaasa programmi paremale rakendamisele ja arendamisele ning järgmise programmi välja töötamisele.

Uuringu läbiviimist koordineerib rahvusvaheline  RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme), mis loodi 2007. aastal, Erasmus+: Euroopa Noored programmi teadmistepõhiseks analüüsimiseks ja monitoorimiseks. Võrgustikku kuuluvad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide riiklikud agentuurid (sh Eesti) ja nende teaduspartnerid.

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu (Research based analysis and monitoring of Erasmus+:Youth in Action – RAY MON) eesmärgiks on analüüsida ja seirata Erasmus+: Euroopa Noored programmi (edaspidi programmi) erinevaid aspekte.

Uuringuga kogutakse teavet kõikide programmi tegevusvõimaluste kohta, mis võimaldavad arendada ja parandada programmi rakendamist selle järgmistel perioodidel ja selgitatakse välja, milline mõju on toetatud projektidel osalenutele. Uuringu eesmärk on panustada kvaliteedi tagamisele ja kvaliteedi arendamisele programmi rakendamisel, pakkuda tõenduspõhiseid rahvusvahelisi uuringuandmeid noortepoliitika kujundamisel ja võimaldada paremat arusaamist noorte õpirände kohta. Uuringut viiakse läbi alates 2009. aastast.

Uuringu viimases küsitluses, mis viidi läbi 2019. aasta oktoobrist  2020. aasta juunini, osales 33 riiki, sh Eesti.

Raporti leiate RAY võrgustiku kodulehelt. Rahvusvahelise uuringuraporti põhiliste tulemustega on võimalik tutvuda siin ja põhjalikuma analüüsiraportiga siin.

 

Raportid on kättesaadavad inglise keeles.

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu kolme viimase tsükli (2015/16; 2017/18; 2019/20) raporti Eesti osalejate kohta leiate siit.