Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kaasatus noortevaldkonnas: kes ja mis on puudu?

RAY uurimisvõrgustik Euroopas korraldab lühikesi ja löövaid, 45-minutilisi veebiseminare sarjas „Noorteuuringute dialoogid“, kus kaks uurijat tutvustavad valitud teemal hiljutisi uurimistulemusi ning arutlevad nende tähenduse üle. Hiljuti toimus veebiseminar kaasatusest noortevaldkonnas.

Dr. Dunja Potočnik Noorte- ja Soouuringute Instituudist Zagrebis kaardistab veebiseminaris digitaalse kaasatuse tõkked ning tuletab meelde, et digilahendused ei ole tingimata kaasavamad, kuna sotsiaalne dünaamika kohaldub nii digitaalses kui kontaktses ruumis ning noored ei taju kahte ruumi eraldiseisvana. Potočnik tõdeb, et noortel on väga erinev ligipääs tugivõrgustikele, seda nii avalikes struktuurides kui lähikondsete ringis. Ühe arvestatava tõkkena noorte digitaalsele kaasatusele toob ta välja turvalise ruumi puudumise eneseväljendusteks digimaailmas.

Andreas Karsten RAY rahvusvahelisest uurimisrühmast näitab Erasmus+ Euroopa Noored programmi uuringu (2014-2020) põhjal, et mitteformaalses hariduses üllatuslikult ei kohaldu nn Matthew efekt ehk akumuleeruva privileegi loogika, mis on täheldatav formaalhariduses – suuremate võimalustega süsteemi sisenevad noored saavad õpingutest ka rohkem kasu. Erasmus+ noorteprogrammides kogevad vähemate võimalustega noored kaaslastega sarnaseid õpitulemusi.

RAY kaks eelseisvat uuringut on samuti pühendatud kaasatuse teemale: RAY-EQUAL vaatab lähemalt õpitulemuste võrreldavust erinevate projektitüüpide lõikes, samas kui RAY-MISS asub tuvastama sihtrühmi, kes on programmidest puudu ning kellel seni puudub ligipääs.

Vaata toimunud veebiseminari siin.

Järgmine „Noorteuuringute dialoog“ leiab aset aprillis.

Lisainfo: Marii Väljataga, ELi noorteprogrammide uuringukoordinaator

Marii.valjataga@harno.ee