Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koostöö noortevaldkonnas aitab siinset kogukonda, aga ka Ukrainat

Koos oleme tugevamad: Erasmus+ koostööprojektid on vahend kõigile, kes soovivad panustada Eesti ja Euroopa noortevaldkonda. Euroopa maadleb hetkel Ukraina sõja ja sellest tekkinud humanitaarkriisiga. Oleme Eesti ühiskonda tänaseks vastu võtnud ligikaudu 10 000 Ukraina noort. Eesti noortevaldkond nagu kõik teisedki peavad kohanema tehes koostööd ja saades tuge Euroopa partneritelt. Peame hoolega mõtlema, mida praegu meie kogukondades, noortevaldkonnas ja ühiskonnas tervikuna eriliselt vaja on, millest see kriis meile märku on andnud ning millele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimaluste kaudu reageerida saaksime, olgu lühiajaliselt või pikemas plaanis.

4. mail hiljemalt kell 13.00 ootame kõiki Erasmus+ koostööprojektide taotlusi, kuid eriti on oodatud ideed, mis aitavad tegeleda Ukraina sõja tagajärgedega kas otseselt või kaudselt. Projektid võivad tegeleda näiteks põgenike ühiskonda integreerimisega, inimõiguste hariduse, meediakriitilisuse või noorte vaimse tervise temaatikatega. *Vaata ka inspireerivaid projektilugusid artikli lõpus!

Miks koostööprojektid?

Koostööprojektidel on väga kõrge rahastusprotsent, eelarvestamine on senisest palju paindlikum ja kuludesse saab lisada ka projektijuhi palga. Kui sul on idee, kuidas aidata Eestis elavaid noori ja nendega töötavaid täiskasvanuid, olgu see kriisi lahendamiseks või muu fookusega, siis tõenäoliselt sobib see Erasmus+ koostööprojektide formaati.

Taotlema on oodatud nii erasektori ettevõtted, avalikud asutused kui ka kodanikuühiskonna eestvedajad. Just valdkondade vahelise koostööga sünnivad tõhusaimad lahendused. Tehkem koostööd riigisiseselt ning kaasake vähemalt üks rahvusvaheline partner.

Mis projektitüüp minu ideega sobib?

Peamine otsustuskoht oma idee elluviimisel on projekti maht ajaliselt ja eelarveliselt.

Väikeprojektid Suuremahulised koostööprojektid
Projektipartnereid: min 2
Kestus: 6-24 kuud
Eelarve: 30 000 või 60 000 eurot
Projektipartnereid: min 3
Kestus: 12-36 kuud
Eelarve: 120 000, 250 000 või 400 000 eurot

Suuremahulised koostööprojektid võimaldavad taotleda rahastust pikaajalistele ja keskmisest suuremat toetust eeldavatele projektidele. See on hea võimalus uute lahenduste väljatöötamiseks noortevaldkonnas, millega rahastada oma ideed, suurendada oma organisatsiooni võimekust ja luua kvaliteetseid uuenduslikke lahendusi noortevaldkonnas. Sarnaseid, kuid väiksemamahulisi ja paindlikumaid tegevusi võimaldavad väikeprojektid.

Kuidas alustada?

Infotund, 12. aprill kell 14:00-15:30

Ootame kõiki huvilisi osalema Erasmus+ koostööprojektide infotunnis tutvustame nii väikeprojektide kui ka suuremahuliste koostööprojektide olemust ja nende rahastusreegleid. Infotunnis saab kuulata varasemalt juba projekte teinud inimeste kogemuslugusid ning esitada enda küsimusi projektide koordinaatorile. Lisaks saab idee olemasolu korral testida selle sobivust rahastuse jaoks ja saada oma ideele esmast tagasisidet.
Lisaks pakume personaalset projektiidee nõustamist. Zoomi vahendusel saad nõu väikeprojektide koordinaatorilt nii projektide tehniliste aspektide kui ka ideede sisu osas. Zoomi kohtumiste aeg on vastavalt kokkuleppele.

Registreeri siin 

Inspiratsiooniks

  • MTÜ Mondo koostööprojekt “Please talk peacefully”, mille eesmärk on tõsta noorsootöötajate suutlikkust inimõigusi kaitsta ja noortele sellealast haridust anda, varustada neid tööriistadega radikaliseerumise vastases ennetustöös. Projekti raames sündis e-kursus ja audiovisuaalsed materjalid inimõiguste haridusest ja lahendustele suunatud lähenemisviisidest.
  • Kaasatuse teemaline projekt Eesti Kogelejate Ühingult “Stuttering is beautiful”: rahvusvahelise projekti, millesse panustasid Itaalia, Island, Holland ja Eesti, eesmärk on luua lihtsasti kasutatav veebitööriist noortele kogelejatele. Lisaks kogelejate enda abistamisele on valminud tööriist kasulik ka noorsootöötajatele, kes õpivad, kuidas kogeleja arengut toetada.
  • Paikuse noortekeskus andis koos rahvusvaheliste partneritega hoo sisse noorte poliitilise radikaliseerumise vastu võitlevale projektile, kasutades selleks hariduslikke arvutimänge.
  • Eesti Noorsootöötajate Kogu on noortevaldkonna arendamiseks ette võtnud Eesti, Islandi ja Austraalia vahelise ambitsioonika koostööprojekti “Strengthening the Professionalisation of Youth Work through Codes of Ethical Practice”. Pika nimega projekti eesmärk on uurida kolme riigi noorsootöö kutse-eetika praktikaid. Seeläbi soovitakse soodustada rahvusvahelist kogemuste vahetamist ja noorsootöö professionaalsemaks muutumist.
  • Matsalu filmifestival soovib ühendada noored ja noortejuhendajad kliimatemaatika ja loodusidentiteediga. Selleks korraldati Läti ja Rootsi partneritega koostööprojekt “Matsalu filmifestivali noortelaager”. Projekti raames viidi läbi kõigi partnerite vahel koostöökohtumised, partnerid osalesid Matsalu loodusfilmide festivali noorteprogrammi läbiviimises ja teineteiselt õpiti Rootsi ja Läti noorte loodusidentiteedi õpetamise meetodeid. Ühiselt korraldatakse noorte loodusfilmi laager.
  • Osaühing Lowmerism algatas ringmajandusega tegeleva koostööprojekti “Circular Economy – Sustainable Competences for Youth” koos partneritega Itaaliast, Hispaaniast, Belgiast, Hollandist, Portugalist. Erinevad ringmajanduse aspekte tundvad spetsialistid loovad üheskoos jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemalise teadmiste ja oskuste kogumiku noorsootöötajale. Selleks toimuvad kohtumised spetsialistide, noorsootöötajate ja noorte endiga. Kogumik annab ülevaate, millised teadmised, oskused ja suhtumine on noorele vajalik, et tagada jätkusuutlikud eluviisid.
  • Meile esitati 23.03. taotlustähtajaks ka esimene Ukraina sõjast tingitud humanitaarkriisile reageeriv Erasmus+ koostööprojekt. Selle projekti keskmes on rahu tagamine läbi noortejuhtide, noorsootöötajate ja koolitajate. Korraldatakse ühistegevusi ja luuakse rahumeelset dialoogi Ukraina põgenike ja kohaliku kogukonna, milles nii vene kui ka eesti keele kõnelejaid, lõimimiseks. Toetatakse saabunud põgenikke läbi noorsootöö ja koolitatakse noorsootöötajaid vastavalt. Kogukonnas rahu loomiseks kasutatakse nii nõustamist, ennetustööd, informeerimist kui ka ühistegevusi.