Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Suuremahuline koostööprojekt

Suuremahulised koostööprojektid on ainulaadne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke tavasid ning parandada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

2024. aasta taotlustähtajad suuremahulisteks koostööprojektideks on 5. märts ja 1. oktoober. Vaata kõiki Erasmus+ programmi taotlustähtaegu siit.

Koostööd võib teha nii noortevaldkonnas endas kui ka valdkondadeüleselt. Projektid võimaldavad saada rahvusvahelisi kogemusi, suurendada oma võimekust ning luua kvaliteetseid ja uuenduslikke lahendusi.

Koostööprojektid aitavad ellu viia väga eriilmelisi tegevusi, kui on ära põhjendatud, et valitud tegevused on eesmärkide saavutamiseks sobivaimad.

Suuremahulised koostööprojektid võivad keskenduda ainult noortevaldkonna arengule ja väljakutsetele, kuid valdkondadeüleste probleemide lahendamisel võib kaasata ka näiteks haridus- ja koolitusvaldkonda ja erasektorit.

Enne projektitaotluse kirjutamist on mõistlik tutvuda taotlejate abimaterjalidega.

Sisu Moodul

 • kodanikuaktiivsuse ning noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse, sealhulgas sotsiaalse ettevõtluse edendamine
 • noorsootöö kvaliteedi, innovatsiooni ja tunnustamise parandamine
 • noorte tööalase konkurentsivõime suurendamine
 • poliitika, teaduse ja praktika vaheliste seoste tugevdamine
 • noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, pedagoogilised lähenemised ja vahendid
 • noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamise ja võrgustiku loomisega seotud tegevused
 • projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid, virtuaalsed koostöökeskkonnad
 • strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine
 • info-, juhendamis-, nõustamis- ja koolitustegevused
 • noortevaldkonna uuringud ja võrdlevad analüüsid
 • noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine
 • noorsootöö kvaliteedi tagamise, tunnustamise ja hindamise parandamine
 • rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused

Kindlasti ei ole see nimekiri lõplik ning iga taotleja peaks projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest.

Küsi lisateavet!

Kui sul on huvi rahvusvahelist koostööprojekti ellu viia, kuid sa ei ole päris kindel oma idee sobivuses programmiga Erasmus+: Euroopa Noored, siis võta ühendust noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatoriga.

Korduma kippuvad küsimused

Projekti esitamisel tuleb lähtuda valdkonnast, mis saab projekti elluviimisest enim kasu. Kui projekti raames täiendatakse näiteks kokanduse õppekava, edendab projekt eeskätt kutsehariduse valdkonda. Kui projekti käigus arendatakse üldhariduskoolide õpetajate erialast pädevust, siis võiks ka projekti esitada üldharidusvaldkonnas. Noortevaldkonnas rahastame aga selliseid projekte, millel on väga selge seos noortevaldkonna ja noorsootööga. Hea koostööprojekt keskendub noortevaldkonnas olulistele probleemidele ning aitab neid rahvusvahelises koostöös süsteemselt ja jätkusuutlikult lahendada.

Noortevaldkonna KA2 projekt võib ametlikult kesta 12–36 kuud.

Strateegilist koostööprojekti saab noortevaldkonnas minimaalselt ellu viia kolme programmiriigi koostöös.

Jah, strateegilise koostöö projekti võib kaasata ka kõiki partnerriike, v.a Venemaa ja Valgevene. Projekti põhifookus peab aga olema Eesti ja Euroopa noortevaldkonna arengul, mistõttu tuleb partnerriike kaasates hästi põhjendada nende rolli ja panust projekti tulemuste saavutamisel. Tooge esile, milliseid eksperditeadmisi või kogemusi on partnerriikide noorsootöötajatel või noortevaldkonna organisatsioonidel pakkuda, mis toetavad ja tugevdavad noorsootöö elluviimist Eestis või teistes kaasatud Euroopa riikides.

Eesti agentuurile on võimalik taotlusi esitada nii eesti kui ka inglise keeles. Kuna koostööprojektide korral on väga oluline planeerida projektitegevusi koos partneritega, võib olla praktilisem teha seda inglise keeles.