Noortevaldkonna suuremahuliste koostööprojekti toetusest kaetav eelarve koosneb järgmistest osadest:

  1. projekti juhtimine ja elluviimine: projekti jooksvate kulude katmine ja kohalike tegevuste organiseerimine;
  2. rahvusvahelised projektikohtumised: projekti tuumikmeeskonna kohtumised projekti planeerimise, jälgimise või analüüsimise eesmärgil;
  3. rahvusvahelised õpiränded: projekti eesmärkide saavutamiseks korraldatavad rahvusvahelised koolitused, õppevisiidid, töövarjutamised ja muud sarnased tegevused;
  4. erikulud: erakorralised kulud, mis seostuvad sisseostetavate teenuste või toodetega, mis on projekti elluviimiseks hädavajalikud, kuid ei mahu teiste eelarvekategooriate alla (nt spetsiifilise tehnika rent, tõlketööd, spetsiifilise valdkonna eksperdi kaasamine jms);
  5. kaasatuse toetus: erivajadustega osalejate kaasamiseks vajalike kulutuste katmine (nt spetsiaalne transport, viipekeele tõlgi teenus vms);
  6. projekti intellektuaalsed väljundid: töötasud projekti kaasatud organisatsioonide ekspertidele, kes töötavad projekti raames välja uuenduslikke tooteid ehk väljundeid (noortevaldkonnas kasutatavad materjalid, ressursid, õppevahendid jms);
  7. tulemuste levitamise üritused: projekti käigus loodud intellektuaalsete väljundite tutvustamine väljaspool osalevate partnerite võrgustikku ja sellega seotud avalike ürituste kulude katmine.

Üldjuhul rahastatakse noorte ja noorsootöötajate õpirännet eraldi KA1 alaprogrammidest. Seetõttu tuleb KA2 projekti puhul hästi ära põhjendada, miks on õpirände tegevus vajalik, mis on selle lisandväärtus ning kuidas see aitab kaasa projekti eesmärkide saavutamisele. Iga õpirände tegevus peab olema eraldiseisvana läbi mõeldud ja põhjendatud.