Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepass tekitas austraallastes suurt huvi

Juunis 2014 toimus Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline noorsootöö-hariduse kvaliteedile keskenduv seminar, mis tõi ajaloos esmakordselt Eestisse Austraalia noortevaldkonna eksperdid. Visiidi korraldajaks oli MTÜ Noortepoliitika Keskus juhatuse liige Martti Martinson, kes jagab värskeid uudiseid:

Noortepass tekitas austraallastes suurt huvi!

youthpass making the most of learning

Koostöö TLÜ Pedagoogilise Seminari ja Austraalia Victoria Ülikooli vahel jätkub ning 21. märtsil 2015 toimus Melbourne’is Austraalias kohaliku noorsootöötajate assotsatsiooni ning Victoria Ülikooli eestvedamisel seminar, mis oli pühendatud innovatsioonile noorsootöös. Seminar “Youth Work in 2015: Let’s Talk About Innovation” tõi kokku üle 60 noorsootöö spetsialisti Melbourne’ist ja Victoria osariigist. Päevakava on saadaval siin.

Seminaril esitleti uuenduslikke programme ja lahendusi noortevaldkonnas, sealhulgas Eesti kogemust noorte osaluse valdkonnas (Ilona-Evelyn Rannala) ning Noortepassi kui Euroopas levinud mitteformaalse õppimise analüüsimise ja tunnustamise tööriista.

noortepassi avastadesYouthpass_reflection

Lõunapausi ajal tekitas osalejates enim vastukaja just Noortepassi tutvustus – korraldajatele anti tagasisidet, et Noortepassi tutvustamisele oleks võinud rohkem aega pühendada ning mõned osalejad lausa tunnistasid, et see oli peamiseks põhjuseks, miks nad seminaril osalesid.

Konverentsi ühe korraldaja MTÜ Noortepoliitika Keskuse juhatuse liikme eestlase Martti Martinsoni sõnul on Austraalia ning Euroopa noorsootöö kontseptsioonid üksteisest nüansside poolest küllaltki erinevad. „Mitteformaalse õppimise mõiste on Austraalia noortevaldkonnas vähetuntud, ent sisu poolest toimub mitteformaalne õppimine Euroopaga peaaegu samas ulatuses ka Austraalia noorsootöös. Põhjusena, miks Noortepass austraallastele ehk oodatust rohkemgi huvi pakkus, on tunnetatud vajadus noorsootöö tulemuste dokumenteerimiseks ning tõendamiseks – Noortepassis nähti võimalust, kuidas seda edukalt teha nii, et sellest sünniks kasu nii noortele kui ka noorsootöö organisatsioonidele, kes peavad sageli rahastajatele enda olemasolu põhjendama ja vajalikkust tõestama,“ selgitab Martti.

YP_postcards-02YP without and withhttps://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/testimonies/

Suure huvi tõttu lubavad seminari korraldajad, et uurivad võimalusi, kuidas Noortepassi rakendatavust Austraalia noorsootöö kontekstis katsetada.

Noortepass (inglise keeles Youthpass) on alates 2007. aastast Euroopa Liidu programmis Euroopa Noored ning nüüd ka uues EL programmis Erasmus+ kasutuses olnud õpikogemuse analüüsi- ja tunnustamisinstrument. See on viis analüüsida, kirjeldada ja näidata projektides õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele. Võib öelda, et tegemist on kompleksse lahendusega, kuna Noortepassi kontseptsioon tähendab nii õpikogemuse mõtestamise ja analüüsimise protsessi kui ka selle kirjeldamist Noortepassi tunnistusel. Õpiväljundite kirjeldamise aluseks on elukestva õppe Euroopa võtmepädevuste raamistik.

key competences_imagekey-competencies-21-century

P.S. SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) koostöös Läti büroo , SALTO Koolituse ja Koostöö ressursikeskuse  ja Euroopa Komisjoniga alustab 2015.a kevadel mitmekuuse tasuta eksperimentaalse arenguprogrammiga, mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist. Arenguprogrammiga soovime viia Noortepassi kui mitteformaalse õppimise tööriista väljapoole Erasmus+ programmi. Loe lähemalt ja kandideeri!