Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotle toetust kohalikeks ja rahvusvahelisteks projektideks kuni 1. oktoobrini

Kuni 1. oktoobrini on võimalik esitada SA Archimedes Noorteagentuurile taotlusi kohalike ja rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks.

Rahvusvaheliste projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+: Euroopa Noored. Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist Noortekohtumised.

Taotlustähtaeg 1. oktoober

 

ERASMUS+: EUROOPA NOORED programmist saab taotleda toetust  noorte ja noorsootöötajate rahvusvahelisteks koostööprojektideks:

  • Euroopa vabatahtlik teenistus – võimalus kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid noori vabatahtlikke
  • Noortevahetus – erinevatest Euroopa riikidest pärit noorte kohtumine ja ühine teemaprogrammi elluviimine
  • Noorsootöötajate õpiränne –  noorsootöötajate rahvusvaheline kogemustevahetus ja täiendkoolitus
  • Strateegiline koostöö – pikem arendusprojekt, mis võimaldab arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning suurendada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti
  • Rahvusvaheline noortealgatus – projekt, mille algatavad ja viivad ellu noored ise, et mõni oluline teema päevakorda võtta ja maailma kasvõi killukese võrra paremaks muuta
  • Noorte osalusprojekt –  võimalus tõsta noorte osalust ühiskonnas ning tuua noored otsustusprotsessidele lähemale (võimalik teha ka kohalikke projekte)

Taotlusi saab esitada eesti ja inglise keeles 1. oktoobri pärastlõunani (kell 13.00).  Enne “päris” tähtaega pakume taotlejatele võimalust saata oma valmimisjärgus taotlus meile 10. septembri eeltähtajaks ning saada Noorteagentuuri nõustajatelt tagasidet, et oma projekti veelgi paremaks lihvida. Tutvu programmi taotlemisprotseduuriga täpsemalt meie kodulehel.

Kui vajad lisatuge projekti ettevalmistamisel, ootame teid Erasmus+: Euroopa Noored projektikoolitusele Idee24 12.-13. septembril Tallinnas. Lisaks soovitame huvilistel tutvuda meie juhendmaterjaliga „Kuidas teha rahvusvahelist koostööd Erasmus+: Euroopa Noored programmis?“.

Täiendavate küsimustega pöördu julgelt meie konsultantide poole.

NOORTEKOHTUMISTE programmist saab taotleda toetust kohalikeks projektideks, mis edendavad Eestis elavate erineva emakeelega 11-16- aastaste noorte koostööd ja omavahelist suhtlemist.

Toetame projekte, mis

  • pakuvad noortele võimalust üheskoos mõnd neile huvipakkuvat teemat paremini tundma õppida
  •  toetavad noorte võtmepädevuste arengut ja noorte omaalgatust
  • edendavad eri keelt kõnelevate noorte omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist
  •  aitavad kaasa avatuse ja sallivuse kasvatamisele osalejates ja ühiskonnas tervikuna

Taotlusi saab esitada eesti, vene ja inglise keeles kuni 1. oktoobri südaööni. Lisaks pakume soovijatele võimalust esitada oma projekt 20. septembri eeltähtajaks ning saada Noorteagentuurilt tagasisidet projekti kvaliteedi tõstmiseks. Täpsemaid juhiseid taotlemisprotseduuri kohta leiate meie kodulehelt. Kõiki, kes tahaksid Noortekohtumiste kohta saada lisainformatsiooni, ootame infoseminarile, mis toimub 3. septembril Tallinnas ja/või Noortekohtumiste projektikoolitustele Idee45 11.-13. septembril Tartus ja 18.-20. septembril Tallinnas. 

Täiendavate küsimustega pöördu julgelt noortekohtumised@archimedes.ee.