Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Uus konkurss innustab noori lahendama oma kogukonna probleeme

Õpetajate puudusest bussipeatuses igavlevate noorteni, nutisõltuvusest nigela prügikorralduseni – Euroopa Solidaarsuskorpuse värske konkurss kutsub 18-30-aastaseid noori märkama ja lahendama oma kogukonna probleeme, parimad ideed pälvivad kuni 6500 euro suuruse toetuse.

Täna käivitub Eestis Euroopa Solidaarsuskorpuse uus ideede konkurss, mis on mõeldud vähemalt viieliikmelistele noorte gruppidele, kes soovivad anda vabatahtliku panuse ühiskonna valupunktide märkamiseks ja lahendamiseks. Juba 7. oktoobriks oodatakse meeskondadelt nägemusi oma kogukonna probleemidest ning ideekirjeldusi nende lahendamiseks. Parimad projektid saavad kuni 6500-eurose rahastuse ja kogenud juhendajate toetuse oma ideede ellu viimiseks.

SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kosti sõnul on Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide konkursi eesmärk ja idee innustada noori sekkuma, märkama ja lahendama neidsamu probleeme, millest kõnelevad kodus nende vanemad, räägivad koolis õpetajad ja kirjutavad ajalehed, aga lisaks tooma esile ka uusi valupunkte, mida pole veel ühiskonnas teadvustatud, kuid mida noored on märganud.

„Väga põnev oleks teada, kuidas lahendaksid noored ise näiteks kooliaasta alguses palju kõneainet pakkunud kampade kogunemise ja kraaklemise, mida üritati ära hoida lausa valitsuse tasemel. Millise ideega aitaksid noored vähendada ääremaastumise ja väljarände survet või innustavate ja kaasaegsete õpimeetoditega õpetajate puudust koolides? Võibolla on noortel aga häid ideid, kuidas leevendada olukorda, kus 10 000 last elab absoluutses vaesuses ja nendele lisaks elavad paljud lapsed kitsastes tingimustes,“ loetles Kost näiteid võimalikest probleemidest. Toimivad lahendused võivad olla piirkonniti erinevad, mistõttu on oluline kaasata just kohalikke elanikke, sh noori, kes otseselt probleemidega oma kodukohas igapäevaselt kokku puutuvad.

Kost tõi eduka noortealgatuse näitena välja varasema Archimedese programmi rahastuse abil ära tehtud lahenduse Raplamaalt, mida tunnutati nii kohalikul tasandil kui ka üle riigi. Kehtna ametikooli ja kohalike noorte ühisprojekt Garaažikino, millega noored ise otsustasid ära lahendada probleemi, kus kohalike ja õpilaste vahel valitsesid jahedad suhted. Üksteise põrnitsemise ja vahel ka vägivaldseks läinud arveteklaarimise parandamiseks lõid noored kino, kus kogukonna dokumentaalfilmide õhtutele toodi arvamusliidreid, kelle eestvedamisel arutati ühiselt ühiskonnas olulisi teemasid.

Solidaarsusprojektide ideede esitamise tähtaeg on 7. oktoobril. Žürii valib välja parimad projektid. Projektid kestavad 2-12 kuud ja nende elluviimist rahastatakse aasta jooksul kuni 6500 euroga.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja vabatahtlikuna kaasa lüüa projektides nii enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. Lisaks kohalikele solidaarsusprojektidele algatab ja rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus vabatahtlikus teenistuses töötamist ning praktika-ja tööprojekte Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Eestis juhib Euroopa Solidaarsuskorpuse tööd Sihtasutus Archimedese noorteagentuur. 

Pane oma idee kirja SIIN! 

Küsimuste korral annab nõu:
Karin Öövel

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht
Tel: 5615 5744, 69 96 493
E-post: karin.oovel@archimedes.ee