Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kohalikud solidaarsusprojektid

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojekt aitab Sul:

 • panustada Sind ennast puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil;
 • arendada oskuseid ja saada uusi teadmisi, mida saad hiljem kajastada ka enda CV-s;
 • anda panuse paremasse maailma.

Sisu Moodul

 • projekti idee autorid on noored (vähemalt viis noort vanuses 18–30);
 • noortegrupp valib projektile sobiva teema selle järgi, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab;
 • valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada;
 • noored ise vastutavad tegevuskava elluviimise eest;
 • noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa tugitegevuste kaudu (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms).
 • pakkuda noortele lihtsaid võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks;
 • edendada noorte sotsiaalset närvi ja aktiivset osalust ühiskonnas;
 • toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut;
 • täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

Noortele võivad toeks olla nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid, kes esitavad projektitaotluse noortegrupi nimel. Organisatsiooni roll peab aga piirduma praktilise toega (dokumendihaldus, eelarve jälgimine jms), et noored saaksid ise vastutada projekti sisuliste tegevuste planeerimise ja elluviimise eest.

Kulu Kirjeldus Eraldatav summa Lisateave
Korraldustoetus Projekti juhtimise ja elluviimisega seotud kulud (ettevalmistamine, tegevuste elluviimine ja
hindamine, levitamine ja järelmeetmed)
630 eurot kuus Projekti minimaalne kestus on 2 kuud ja maksimaalne 12 kuud. Maksimaalne korraldustoetuse summa on 7560 eurot.
Projektinõustaja Coach’i ehk projektinõustaja kaasamisega seotud kulud projektis 227 eurot päevas, maksimaalselt 12 päeva Projektinõustaja toetab tuumikrühma liikmeid projekti elluviimisel, kuid ei ole osa tuumikrühmast endast. Nõustajal võiks olla noortega töötamise kogemus ja ta toetab projekti elluviimist kõigil etappidel.
Erikulud Vähemate võimalustega noorte (nii tuumikrühma liikmete kui sihtgrupi) osalemise toetamisega seotud kulud Reaalsed kulud 100% ulatuses

Kuidas teha solidaarsusprojekti?

NB! Palun jälgi infot taotlustähtaegade kohta meie kodulehelt ja vajaduse korral võta ühendust Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaatori Karin Ööveliga.

Tähtajad

2024. aasta taotlusvoorude tähtajad on 20. veebruar, 7. mai ja 1. oktoober.

Eelnõustamine

Soovitame kindlasti kasutada eelnõustamise võimalust, et saada oma projektiideele tagasisidet ning soovitusi, kuidas taotlust veelgi paremaks teha ja rahastamise võimalust suurendada. Vali üks võimalus kahest:

 • tule räägi oma ideest meie kontoris Tallinnas;
 • saada oma idee kirjeldus vabas vormis aadressile noustamine@harno.ee.

Kui soovid tulla silmast silma konsultatsioonile, siis kirjuta aadressil karin.oovel@harno.ee ja paku välja endale sobiv aeg vahemikus 9–17. Meie kontor asub Tallinnas, Tõnismägi 11. Hea nõu aitab teha parema projekti! Nõustamise kohta leiad lisateavet siit.