Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepassi uus disain!

2021-2027 perioodi Erasmus+ noortevaldkonna ja Euroopa Solidaarsuskorpuse ning DiscoverEU Inclusion projektidele rakendub Noortepassi uus disain. Suurimaks muutuseks on, et alates 2023 aasta maist on täiendavalt Elukestva võtmepädevuste raamistikule kasutusse tulnud uus mudel noorsootöötajatele ja projektikorraldajatele endile: Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudel, mis koosneb üheksast valdkonnast.

Praktikas väljendub see muutus selles, et projekti tegevustes osalenute noorte enesehindamise osa põhineb jätkuvalt Elukestva võtmepädevuste raamistikule, aga noorsootöötajate, noortejuhtide, nõustajate, koolitajate ja projektikorraldajate Noortepassi enesehindamine põhineb just sellele mudelile.

Noortepass on ametlik tunnistus projektis osalemisest ja õpitust, aga ennekõike oma olemuselt siiski protsess, mis toetab teadlikku õppimist ning õppimise mõtestamist, analüüsimist ja kirjeldamist. Häid näpunäiteid enesehindamiseks ja omandatud pädevuste sõnastamiseks leiad käsiraamatus “Väärtus Sulle, väärtus teistele”.

Pilt: Tänu Noortepassi lähenemisele saavad projektikorraldajad tuua paremini esile projektide haridusliku potentsiaali ja mõju.

Nii Elukestva võtmepädevuste raamistikku kui ka noorsootöötaja kompetentsimudelit on kasulik arvesse võtta juba projekti algfaasis õpieesmärkide määratlemisel, soovitud muutuste ja mõju kavandamisel. Noppige välja, millised võtmepädevused ja/või pädevuste valdkonnad on just teie projektis kõige rohkem fookuses, kus on kõige suurem arendamise potentsiaal. Et mudelile saaks õpikogemuste reflekteerimisega kaasnevates tegevustes ja analüüsiprotsessis tugineda, tasub end sellega kindlasti juba projekti algfaasis kurssi viia.

Mudelit tutvustav ingliskeelne käsiraamat “Competence model for youth workers to work internationally”.