Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hindamine

Mis juhtub taotlusega pärast esitamist?

Sisu Moodul

Pärast taotluse esitamist tuleb mõnda aega oodata. Sel ajal tegutseb teie taotlusega agentuuri konsultant.

Pärast taotlustähtaega vaatab konsultant esmalt taotluse läbi ning kui taotluses on mõni formaalne asi valesti või puudu, siis teavitab ta teid sellest ja annab aega paranduste või täienduste tegemiseks. Kui täiendused jäävad tegemata, siis projekt tehnilisest kontrollist kaugemale ei jõua ja seda ei ole võimalik toetada.

Umbes kolm nädalat pärast taotlustähtaega jõuavad tehnilise kontrolli läbinud projektid ekspertide kätte, kes projekte sisuliselt hindama hakkavad. Nad lähtuvad programmijuhendis määratud hindamiskriteeriumitest, hinnates projekti 100-pallisel skaalal. Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ja igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. Täpsemaid hindamiskriteeriumeid on võimalik lugeda programmijuhendist.

Umbes 1,5 kuud pärast taotlustähtaega koguneb Erasmus+ noortevaldkonna valikukomisjon, kes teeb Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurile ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte. Selle komisjoni ülesanne ongi teha Erasmus+ programmi taotluste alusel ja sõltumatute eksperdihinnangute põhjal Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurile ettepanekud toetuse eraldamiseks. Programmi Erasmus+ menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Otsuse vaidlustamiseks tuleb saata kirjalik allkirjastatud avaldus 30 kalendripäeva jooksul pärast menetlusotsuse kättesaamist kirjas märgitud kontaktaadressile.

Viimastel aastatel ületavad Erasmus+ noortevaldkonna mõndade projektitüüpide eelarve võimalused taotlusvoorude raames esitatud taotluste eelarveid.

Et tagada Erasmus+ võimaluste jõudmine erinevate kasusaajateni, anname teada, et kui taotleja esitab ühel Erasmus+ noortevaldkonna tähtajal mitu kvaliteetset taotlust (nt üks noortevahetus, üks noorsootöötajate õpiränne ja üks koostööprojekt), tehakse positiivne toetusotsus vaid ühele neist.

Järgmisena annab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur hiljemalt ühe kuu jooksul kõigile taotlejatele hindajate otsusest teada. Kui otsus oli projekti toetada, sõlmitakse taotlejaga leping. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Palju õnne, kui projekt sai toetuse! Õpirände- ja noorte osalusprojektide korral saavad projektitegevused alata umbes 3 kuud pärast esitamistähtaega, koostööprojektidel aga umbes 5 kuud pärast tähtaega.