Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvahelisest noorsootööst koroonakriisi valguses

Hetkel ei tundu tulevik rahvusvahelise noorsootöö tegijatele just kõige selgem. Koroonaviirus takistab jätkuvalt riikidevahelist reisimist ja ka sügisperioodi kavandatud tegevused tuleb edasi lükata. Samas on kõikidel kriisidel kalduvus ükskord läbi saada ja probleemidele leitakse lahendused. Praegu saame eeskätt soovida rahu ja kannatlikkust.

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides on piisavalt paindlikkust, et vajadusel tegevusi ümber mõelda, näiteks taotleda lepingu pikendust, teha virtuaalseid või kombineeritud õppetegevusi, vahetada esialgne õpirände sihtkoht mõne turvalisema vastu, vms. Esmajärjekorras tuleb lähtuda Eesti Terviseameti juhistest, mis puudutavad gruppide kogunemisi ja/või reisimist. Kõikide projektide osas tekkivate küsimustega pöörduge oma projekti kontaktisiku poole. Oleme teile alati nõu ja jõuga abiks.

Rahvusvaheline noorsootöö saab jätkuda ka kodust lahkumata. Noorteagentuuri tegevuste hulgas leiab väljakutseid erinevale maitsele. Erasmus+ all on kohalikud noorte osalusprojektid, strateegilised koostööprojektid ja rahvusvahelised noortealgatused, milles põhirõhk on siiski kohalikel tegevustel. Euroopa Solidaarsuskorpusest tuntud vabatahtlikku teenistust ning töö- ja praktikaprojekte saab korraldada ka Eestis ning ei tasu unustada kohalikke solidaarsusprojekte! Muideks, noorteagentuuri juhataja Reet Kost kirjutab värskes MIHUSes samuti teemal “Travelling without moving” ehk kuidas õpirännata kodust lahkumata.

Programmid on ennekõike vahend reageerimaks ühiskonnas toimuvale. Kui sul on idee ja tunned vajadust praeguses olukorras tegutseda, siis on hea teada, et Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kolmandale taotlustähtajale lisaks on välja kuulutatud ka lisataotlusvoor Erasmus+ strateegiliste koostööprojektide (s.h. innovatsiooni loovad projektid ja parimate praktikate vahetuse projektid) ja rahvusvaheliste noortealgatuste jaoks. Lisataotlusvooru fookuses on loovust edendavad partnerlused. Lisataotlusvooru tähtaeg on 29. oktoober 2020.

Kuni reisivõimaluste taastumiseni soovitame kasutada virtuaalmaailma võimalusi partneritega kontakti hoidmisel ja ideede genereerimisel. Just viimase puhul on abiks spetsiaalselt projektiideede kvaliteetseks arendamiseks loodud Q! äpp, mida saab kasutada nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Selleks, et saada ideid oma projektidele, leida uusi partnereid või näha, milliseid noorteprojekte oleme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames Sinu kodukandis toetatud, soovitame külastada veebilehte kaart.noored.ee.

Kui huvitud või tunned, et soovid abi vaimse tervise teemal, siis soovitame külastada portaali peaasi.ee.

Kui soovid teada, kuidas on koroonakriis mõjutanud rahvusvahelist noorsootööd, siis on võimalik tutvuda hiljuti avaldatud poliitikaülevaatega Youth Work and the Corona Pandemic in Europe, mis käsitleb üle-Euroopalise küsitluse tulemusi koroonakriisi mõjudest noortevaldkonnale ja kirjanduse ülevaadet noortest ja noorsootööst koroonakriisi perioodil.

Küsitluse viis läbi Euroopa noorteprogrammide analüüsivõrgustik (RAY – Research-based Analysis of European Youth Programmes) uurimisprojekti Koroonakriisi Mõjust Noorsootööle Euroopas (Research Project on the Impact of the Corona Pandemic on Youth Work in Europe- RAY COR) raames ja sellele vastasid ka Eesti noored ja noorsootöötajad.