Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas vabatahtlikule?

2016-03-31 - 210x210mm ruut veebi EVT 1Vabatahtlik teenistus on noore võimalus vabatahtliku töö kaudu õppida tundma uut kultuuri ja töövaldkonda, omandada uusi kogemusi, leida sõpru ning samal ajal ka ühiskonna heaks midagi ära teha.

Tutvu järgnevate sammudega ning vaata ka abistavat joonis, mis tutvustab teekonda esimesest huvist vabatahtliku teenistuseni. Lisa saab lugeda ka Noor Tegija artiklist (lk 6).

Sisu Moodul

 • Oled 17.-30. aastane?
 • Tahad avardada silmaringi ja elada mõnda aega välismaal?
 • Soovid panustada vabatahtlikku tööd tehes mõnda organisatsiooni ja kogukonda?
 • Tunned, et enese proovilepanek on midagi, mida tahad ette võtta?
 • Tahad selgeks õppida uue keele?
 • Soovid saada veelgi paremaks inimeseks ning muuta ka maailma natukene ilusamaks?

Kui jah, siis tundub, et vabatahtlik teenistus võib olla midagi just sinu jaoks.

Vabatahtlik teenistus on avatud kõigile noortele olenemata nende eelnevatest kogemustest, erialasest või spetsiifilisest ettevalmistusest, haridustasemest, majanduslikust olukorrast, erivajadustest, soost, usulisest kuuluvusest, keeleoskusest jne. Näiteks ei ole sihtriigi keele eelnev mitteoskamine ega puude olemasolu osalemisel takistuseks. Olulisim on soov valitud valdkonda ja kogukonda panustada.

 • Kas oled mõelnud, millises valdkonnas sooviksid vabatahtlikku tööd teha?
  Võimalusi vabatahtlikuks tööks on väga erinevaid. Tegeletakse näiteks keskkonna, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, noorsootöö jne valdkonnas. Sinu projekti edukus sõltub suurel määral sellest, kui sobiva valiku tegid tegevusvaldkonna osas. Seega mõtle hoolega läbi, millises valdkonnas tahad end proovile panna ning millisest kogemusest võiks sulle tulevikus kõige rohkem kasu olla?
 • Kas sinu jaoks on oluline, millises riigis vabatahtlikku tööd teed? 
  Kas soovid minna kodunt kaugemale või pigem naaberriikidesse? Sellest lähtuvalt saad valida endale sobiva vastuvõtva organisatsiooni. Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames on võimalik minna vabatahtlikuks nii Euroopasse kui kaugemalegi
 • Kui pikaks ajaks oled valmis vabatahtlikku teenistusse asuma? 
  Teenistused kestavad üldjuhul 2-12 kuud. Arvestades sissealamisperioodi ning kohaliku keele õppimisele kuluvat aega, tasub ennekõike teha teenistusi, mis kestavad rohkem kui kuus kuud. Sellisel juhul saad suurema tõenäosusega tõelise teises riigis elamise ja kogukonda panustamise kogemuse. Samas on võimalik teha ka teenistusi, mis kestavad 2 nädalat – 2 kuud, seda juhul, kui oled vähemate võimalustega noor või osaled mõne suurema ürituse korraldamiseks tehtud grupiteenistuses (alates 10 vabatahtlikku). Igal noorel on õigus osaleda elu jooksul vaid ühes teenistuses (erandiks kuni kahekuulised projektid). 

Projekt valmib vabatahtliku, saatva ja vastuvõtva organisatsiooni koostöös. Vabatahtlikuna tuleb sul läbi mõelda:

 • Kas sul on olemas Eestist saatev organisatsioon?
  Saatev organisatsioon toetab vabatahtlikku projektiks ettevalmistamisel ning peab olema Noorteagentuuri poolt akrediteeritud. Ülevaate Eesti akrediteeritud organisatsioonidest, kes vabatahtlikke saadavad, leiad vastavast andmebaasist. Pane tähele, et akrediteering peab olema vähemalt saatev (parimal juhul saatev ja koordineeriv). Kui oled ise seotud mõne organisatsiooniga, millel ei ole veel akrediteeringut, kuid leiad, et just nemad võiks sind sinu ettevõtmises toetada, võivad nad akrediteeringut taotleda. Lisaks saab saatev organisatsioon aidata sul leida sobiva vastuvõtva organisatsiooni (nt oma erinevate partnerorganisatsioonide seast).
 • Kas sul on olemas vastuvõttev organisatsioon?
  Vastuvõttev organisatsioon on see organisatsioon, kus sa vabatahtlikuna tööle asud. Selle otsingul tasub läbi mõelda, mis on sinu huvivaldkond ning samas andmebaasis hoolega ringi vaadata. Kui leiad andmebaasist organisatsiooni, mis tundub põnev ning keda sooviksid oma vabatahtliku tööga toetada, siis anna neile oma soovist teada ning saada neile oma motivatsioonikiri ja CV. Too välja, miks just sina oled sobivaim kandidaat sellesse organisatsiooni ning väldi ühe ja sama kirja saatmist kõigisse sind huvitavatesse organisatsioonidesse. Lisaks võib proovida ka video-CV saatmist või helistamist. Kindlasti võta ühendust mitme organisatsiooniga, kuna võib juhtuda, et mõnel neist on hetkel vabatahtlik olemas või ei saa nad hetkel vabatahtlikku vastu võtta. Sobivaima teenistuskoha leidmiseks tuleb varuda aega ja kannatust.

Tegelikkuses tasub saatva ja vastuvõtva organisatsiooni otsimisega hakata tegelema paralleelselt, kuna ei või iial teada, mis hetkel millise osapoole leiad ning samas võib otsimine mõnevõrra aega võtta. Keskmiselt kulub tõsisemast osalemise huvi tekkest kuni teenistuse alguseni 6-8 kuud.   

Saatev ja vastuvõttev organisatsioon kirjutavad üheskoos ning sinuga konsulteerides projektitaotluse. Arutatakse läbi ja pannakse kirja erinevad projektiga seotud aspektid (sh näiteks sinu tööülesanded). Üks organisatsioonidest võtab projekti koordineeriva rolli (see, kellel on ka koordineeriv akrediteering) ning esitab taotluse taotlustähtajaks vastava riigi büroole (Noorteagentuurile). Mõnikord on koordineeriv organisatsioon ka eraldiseisev organisatsioon, mis aitab nii saatvat, kui vastuvõtvat organisatsiooni kogu paberimajanduses ning rahaasjades. 
Juhul, kui teenistust planeeritakse väljaspool programmiriike ning naabruspiirkonna riike ehk Aasias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas vms, siis erandkorras ei pea vastuvõtval organisatsioonil olema akrediteeringut. Sellisel juhul tuleb projektitaotlus esitada  Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalse ja Kultuuri Täitevastutusele.

Projektirahastust taotletakse selleks, et võimaldada sinule praktiliselt tasuta osalus vabatahtlikus teenistuses. Vastavalt sihtriigi elatustasemele on ette nähtud toetussummad selleks, et katta:

 • rahvusvahelised reisikulud (osaliselt)
 • majutus ja toitlustus
 • kohalik transport
 • keeleõpe
 • taskuraha
 • tööalane ja individuaalne toetus

Kõik vabatahtlikud on kaetud ühise kindlustussüsteemiga Signa ning kaasatud vabatahtlike koolitustsüklisse.

Juhul, kui projekt saab rahastuse, siis on aeg hakata tegelema ettevalmistustega selleks, et sinu projekt saaks just selline, mis sulle, kaasatud organisatsioonidele ja kogukondadele parimat kasu toob.

Tegele:

 • tee koostööd saatva ja vastuvõtva organisatsiooniga
 • allkirjasta leping, mis paneb paika iga osapoole rollid teie projektis
 • uuri vastuvõtva riigi ja selle tavade kohta
 • õpi iseseisvalt vastuvõtva riigi keelt
 • proovi juba Eestis ära vastavas valdkonnas tegutsemine
 • võta ühendust samas riigis või samas organisatsioonis olnud teiste vabatahtlikega
 • vormista koostöös saatva organisatsiooniga kindlustus
 • veendu, et sul on vastuvõtva organisatsiooni esindajate kontaktandmed; hea on nendega eelnevalt ühenduses olla.
 • Pane vaim valmis ning ole valmis ootamatusteks ning väljakutseteks!

Pane tähele, et Noorteagentuur ei tegele vabatahtlike saatmisega, vaid rahastab saatva ja vastuvõtva organisatsiooni ning vabatahtliku koostöös kirjutatud projekte. Vaata kaardilt, millistel organisatsioonidel on võimalik saata Eesti noori vabatahtlikuks.

Edukas projekt võimaldab katta kõik vabatahtliku kulud, kuid protsess huvi tekkimisest kuni teenistuse alguseni võib kesta umbes 6 kuni 8 kuud. Seega, kui tahad minna meie toel vabatahtlikuks, pead varuma kannatlikust ja nägema omajagu vaeva. Kui Sul tekib tegutsedes küsimusi, kirjuta või helista konsultandile.

Lehekülje lõppu oleme lisanud dokumendid, mis on loodud neile noortele, kes vabatahtlikuks lähevad. Usume, et nendega tutvumisest võib ka teistele huvitunud noortele kasu olla.

Dokumendid vabatahtlikuks minejale:

EVT harta (eesti keeles)
EVT harta (inglise keeles)
Kiri vabatahtlikule
Mida oodata vabatahtlikult teenistuselt?
Noortepass EVT-s
Noortepassi info vabatahtlikule (ing. k)
Kindlustuse juhend vabatahtlikule (ing. k) 
  Kindlustuse määrad (ing.k.)