Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Solidaarsuskorpus

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu värske algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja kaasa lüüa vabatahtlikuna projektides nii nende enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa.

Loe uudiseid.

2017. aastal toimib Solidaarsuskorpuse rahvusvahelise vabatahtliku töö suund Euroopa vabatahtliku teenistuse põhiselt ning tähendab nii lisarahastust kui ka organisatsioonidele võimalust otsida potentsiaalseid vabatahtlikke Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasist.

Euroopa Solidaarsuskorpusesse kandideerimine on avatud noortele alates 17-ndast eluaastast, projektiga alustada saab 18-aastaselt ning kuni 30. eluaastani on kõik oodatud osalema ning maailma paremaks paigaks muutma. Projektid leiavad aset Euroopa Liidu liikmesriikides ning kestavad kahest kuust 12 kuuni. 

EESMÄRK

Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärk on pakkuda alla 30-aastastele inimestele Euroopas võimalust toetada valitsusvälist organisatsiooni, kohalikku asutust või eraettevõtet, mis tegeleb Euroopa Liidus näiteks selliste keeruliste olukordade lahendamisega nagu kogukondade ülesehitamine pärast loodusõnnetusi, tegelemine sotsiaalsete probleemidega, nagu sotsiaalne tõrjutus, vaesus, tervishoid ja demograafilised probleemid, või töö pagulaste vastuvõtmise ja integreerimise valdkonnas.

VÄÄRTUSED

Korpus loob oma eripärase identiteedi, mis põhineb ELi põhiväärtustel – kaasatusel ja solidaarsusel. Korpusega ühinedes väljendavad osalejad oma tahet ja valmisolekut pühendada mingi aeg oma elust teiste aitamisele. Teisi, sealhulgas meie ühis- ja kogukondade kõige haavatavamaid inimesi toetades rakendavad noored ellu ELi põhiväärtuseks olevat solidaarsust ning omandavad samas oskusi ja kogemusi, sealhulgas keelteoskust, mis võivad osutuda väärtuslikuks töö otsimisel või hariduse ja koolitusega seotud valikute tegemisel.

TEGEVUSSUUNAD

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab kahte teineteist täiendavat suunda: vabatahtlik tegevus ja tööprojektid. Vabatahtliku tegevuse suund annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul mõnes teises riigis täistööajaga vabatahtlikus teenistuses. Seda suunda viib 2017. aastal ellu peamiselt Euroopa vabatahtlik teenistus (mis kuulub programmi Erasmus+) ning muud ELi toetusprogrammid.

Tööprojektidega seotud suund annab noortele võimaluse töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks erinevates sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega seotud tegevusi ning mis vajavad motiveerituid ja sotsiaalsete teemade pärast muret tundvaid inimesi. Tööprojektide suund ehitatakse üles järk-järgult asjaomastes valdkondades tegutsevate avalik-õiguslike asutuste, vabaühenduste ja äriühingute partnerluste kaudu.

Projekte, milles end proovile panna, leidub järgmistes teemades:

  • haridus
  • tervis
  • sotsiaalne kaasatus
  • toiduabi
  • immigrantide ja põgenike abistamine
  • keskkonnakaitse
  • looduskatastroofide tagajärgede likvideerimine

Noortele: Liitu Euroopa solidaarsuskorpusega.

Organisatsioonidele: 
Juhul, kui teil on olemas kehtiv Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteering, siis olete juba automaatselt osa Euroopa solidaarsuskorpusest ning saate kasutada andmebaasi vabatahtlike leidmiseks. Kui teil akrediteeringut ei ole, kuid soovite oma tegevustesse kaasata välisvabatahtlikke, siis ootame teid akrediteeringut taotlema.

Juhend organisatsioonidele vabatahtlike otsimise andmebaasi PASS kasutamiseks.

RAHASTUS

Programmi esimeses etapis 2017. aastal rahastatakse noorteprojekte juba olemasolevate EL-i toetuste kaudu. 18-30 aastastele suunatud programmi on juba kirja pannud ennast üle 21 000 eurooplase, lisaks on osalema oodatud ka kõik organisatsioonid, kes soovivad oma ettevõtmistesse rohkem noori kaasata.

Käesoleva aasta maikuus soovib Euroopa Komisjon anda programmile uue hoo juba eraldiseisva õigusliku alusega programmi loomise kaudu, mis hakkaks ideaalis tööle alates 2018. aastast.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud:
“Euroopa Solidaarsuskorpus loob noortele inimestele võimalused teha midagi tähtsat ja vajalikku, et aidata kaasa solidaarse ja võrdse ühiskonna kujunemisele. See on täpselt see, mida meie maailm ning Euroopa Liit vajab. Minu jaoks on alati olnud väga selge, mis on Euroopa Liidu põhiolemus. See pole majanduslikud lepingud, mis meid koos hoiab, vaid meie väärtushinnangud. Inimesed, kes vabahtahtlikena töötavad, kannavad igapäevaselt edasi Euroopa väärtuseid.”

Kui Sa oled valmis väljakutseks ning valmis panustama aitamaks teisi inimesi, on Euroopa Solidaarsuskorpus just Sulle!

Rohkem informatsiooni: https://euroopanoored.eu/solidaarsuskorpus/ ja https://europa.eu/youth/solidarity_et