Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesmärgid

Vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi. See on õppeteenistus (vt Joonmeedia poolt tehtud joonist). Projektide tulemusena ootame positiivseid ning kauakestvaid mõjusid nii osalevatele noortele kui kaasatud organisatsioonidele.
Õppeteenistus_joonmeedia

Vabatahtlik teenistus toetab:

  • noore pädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) arengut ning seeläbi individuaalset arengut ja tööhõive valmidust
  • keeleoskuste arengut
  • teadlikkust ja arusaamist erinevatest kultuuridest
  • sotsiaalse võrgustiku kasvatamist ning rahvusvaheliste kontaktide tekkimist
  • noore ühiskondlikku aktiivsust

Tutvu ka rahvusvahelise uuringu kokkuvõttega vabatahtliku teenistuse mõjust noorele

Organisatsioonidele annab vabatahtliku vastuvõtmine:

  • võimaluse pakkuda rohkem, uusi ja mitmekesisemaid tegevusi oma sihtgrupile
  • võimaluse suurendada rahvusvahelist koostööd
  • motiveeritud abikäsi
  • mitmekesisema töökeskkonna ning võimaluse õppida uusi kultuure

Tutvu ka Eestis läbi viidud uuringuga vabatahtliku teenistuse mõjust haridusasutustele

Lisaks aitab vabatahtliku teenistuse põhimõtteid paremini tundma õppida endise programmi (1996-2017) baasdokument: EVS harta