Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Akrediteerimine

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kvaliteedimärgis näitab organisatsiooni võimekust noori projekti vältel toetada ja teadlikkust Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Kvaliteedimärgiseid annavad välja Euroopa Komisjoni poolt valitud riiklikud agentuurid ja Eestis täidab seda rolli SA Archimedese noorteagentuur.

Kvaliteedimärgise taotlemiseks tuleb teha järgmised sammud.

1. Otsustage, mis teie organisatsiooni hetkel kõige rohkem huvitab.Sellest oleneb, millist kvaliteedimärgist peate taotlema:

  • Vabatahtlike kaasamine või välismaale saatmine
  • Noortele praktikavõimaluste pakkumine
  • Noorte tööle värbamine

Juhul, kui olete huvitatud vabatahtlike kaasamisest, siis tuleb lisaks otsustada, millist rolli te projekti elluviimisel kanda soovite.

a) Tugiorganisatsiooni roll (supporting organisation)

  • teil on õigus vabatahtlikke vastu võtta, projektitaotluseid esitada, toetussumma kasutust administreerida ning projekti koos partneritega ellu viia. Soovi korral ning võimekuse olemasolul on võimalik koordineerida ka teisi (vastuvõtvaid) organisatsioone, kuid seda ei pea tegema;
  • teil on õigus Eesti noori välismaale vabatahtlikuks saata ning neid teenistuse jooksul toetada.

b) Vastuvõtva organisatsiooni roll (hosting organisation) – teil on õigus oma organisatsiooni välisvabatahtlikke vastu võtta, aga mitte projekti esitada ja eelarve eest vastutada.

Vastuvõtva organisatsiooni roll on lihtsam, sest tuleb täita ainult teatud ülesandeid ja suurem vastutus on delegeeritud tugiorganisatsioonile. Juhul, kui te ei taotle tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist, tuleb leida mõni teine organisatsioon, kes projekti koordineerib ja projektitoetust taotleb. Selliseid organisatsioone on Eestis mitmeid ja nende kohta saab lisainfot Noorteagentuuri kaudu.

Töö- ja praktikaprojektide puhul sellist rollide jaotust ei ole. Kui soovite pakkuda noortele praktika- või töövõimalusi, siis on kvaliteedimärgise taotlusvorm kõigile ühesugune. Samas on lubatud asjaajamise delegeerimine mõnele kogenumale organisatsioonile. Ehk kui te ei soovi ise taotluse kirjutamise, aruandluse ja muu paberimajandusega tegeleda, siis on võimalik pöörduda mõne organisatsiooni poole, kes on nõus selle töö teie eest ära tegema. Sellegipoolest, kvaliteedimärgise olemasolu on tungivalt soovituslik.

2. Tehke oma organisatsioonile kasutaja Euroopa Komisjoni lehel „EU Login“, kui teil seda veel ei ole. Seda kasutajanime ja parooli kasutades saate kvaliteedimärgise taotlusvormi näha ja täitma hakata.

3. Registreerige oma organisatsioon osalejate portaalis, et saada vastav PIC-kood, kui teil seda veel ei ole. Igal Euroopa Liidu programmis osaleval organisatsioonil on oma individuaalne registreerimiskood PIC, mis tuleb sisestada taotlusvormi.

4. Avage link, kus asuvad kõik taotlusvormid ja logige sisse oma EU kasutajanimega. Valige vorm “ESC52 Quality Label (kvaliteedimärgis)”

5. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt. Kõige lõpus lisage taotleja kinnitus (Declaration of honour) ja vabatahtliku tegevuskava. Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektroonselt SA Archimedese noorteagentuuri. NB! Kui teil tekib tehnilisi tõrkeid taotlusvormi esitamisel, siis võtke kindlasti ühendust liisi.erlang-selgal@archimedes.eevõi tel. 69 79 238

Noorteagentuur võtab teiega ühendust paari nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Me vaatame esitatud taotluse läbi ja alustame kvaliteedi hindamise protsessi. Muuhulgas tähendab see ka organisatsiooni külastust ning vestlust võtmeisikutega, kes vabatahtlikuga enim kokku puutuvad. Vajadusel saab esitatud taotluses teha muudatusi.

P.S. Euroopa vabatahtliku teenistuse raames väljastatud akrediteering kehtib ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis.

Loe täiendavalt:
Vastuvõtvate organisatsioonide käsiraamatut
Saatvate organisatsioonide käsiraamatut