Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas noorte osalusprojekti saab ellu viia ilma rahvusvaheliste partneriteta?

Jah, noorte osalusprojekt on ainuke Erasmus+ programmi tegevustüüp, mille puhul ei ole partnerite kaasamine teistest riikidest kohustuslik. Projekti saab ellu viia kohalikul tasandil.

Kas noorte osalusprojekti elluviijaks võib olla mitteformaalne noortegrupp?

Kahjuks ei, mitteformaalsed noortegrupid ei saa osalusprojektis ametliku partnerina kaasa lüüa. Toetuskõlblikud organisatsioonid on mittetulundusühingud, sihtasutused ning kohaliku või regionaalse tasandi avalik-õiguslikud asutused (sh koolid ja noortekeskused). See piirang kehtib vaid taotleja ja ametlikult kaasatud partnerite kohta, aga mitte projektis osalejate kohta: projekti tegevustes osalevad noored ei pea tingimata olema seotud ametlike partneritega või kuuluma mõnda organisatsiooni.

Kes on „otsustajad”?

Otsustaja ehk decision maker on Erasmus+ programmi KA3 mõistes poliitika kujundaja kohalikul, regionaalsel, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil. Näiteks võivad osalusprojektis olla otsustajana kaasatud vallavolikogu liikmed, linnapea, Riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi saadikud jt. Lisaks poliitika kujundajatele võib osalusprojekti kaasata ka projekti teemavaldkonnast lähtuvaid eksperte, kes oma igapäevatöö kaudu mõjutavad noori puudutavaid otsuseid. Näiteks võivad selliste ekspertidena olla kaasatud ministeeriumite ametnikud, erasektori esindajad, noorsootöö eksperdid, kultuuri-, tervise-, keskkonna- või teiste valdkondade spetsialistid, kelle tegevus on seotud projekti teemaga ning kelle kaasamine dialoogi noortega on mõlemapoolselt vajalik ja kasulik.

Kas noorte osalusprojektis on otsustajate kaasamine kohustuslik?

Dialoog noorte ja otsustajate vahel on iga osalusprojekti selgroog. Kuigi otsustajate kaasamine pole tingimata kohustuslik, moodustab see projekti hindamisel ja punktide määramisel väga suure osa.

Kas ühe projekti sees võib ellu viia mitu tegevust?

Jah, ühe projekti sees võib olla mitu erinevat tegevust. Nendesse tegevustesse võib kaasata erinevaid noori ja otsustajaid ning tegevuste formaat võib olla täiesti erinev (näiteks üks 3-päevane seminar, kaks simulatsiooni ja kolm aruteluringi). Peaasi, et iga tegevus oleks projekti üldeesmärgiga kooskõlas ja aitaks kaasa soovitud tulemuse saavutamisele.

Kui palju noori peab olema osalusprojekti kaasatud?

Ühte osalusprojekti peab olema minimaalselt kaasatud 30 noort. Need noored ei pea kõik osalema ühes tegevuses, sest piirmäär 30 kehtib kogu projekti peale kokku.

Kas kohalikke reisikulusid võib osalusprojekti eelarvesse panna?

Jah, kohalikke reisikulusid, mis on seotud projekti tegevuste elluviimisega, võib projekti eelarvesse lisada. Küll aga tasub kaaluda, kas iga tegevuse puhul on kõigi osalejate transpordiks raha vaja. Reisitoetuse summad on fikseeritud Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatori alusel ning ei võta arvesse tegelikke reisikulusid. Seetõttu võib reisitoetuse summa olla ebaproportsionaalselt suur ja vähendada projekti kuluefektiivsust. Sel juhul soovitame reisitoetust vajavate noorte arvu projekti eelarves vähendada.

Mida teha siis, kui taotlusvorm arvutab projekti eelarve kokku suuremaks kui meil reaalselt tegevuste elluviimiseks vaja läheb?

Projekti eelarve kujuneb suures osas kindla kalkulatsiooni alusel:

  • reisitoetus: osalejate arv x läbitav vahemaa x määratud toetussumma selle vahemaa kohta,
  • korraldustoetus: osalejate arv x tegevuspäevade arv x 33€ (kui tegevus toimub Eestis).

Kui projektis on mitu tegevust ja palju osalejaid, siis võib juhtuda, et eelarve kujuneb suuremaks kui taotlejal tegelikult vaja läheb. Osalusprojektidele määratud kogueelarve Erasmus+ programmis on piiratud, mistõttu on väiksema eelarvega projektidel teatav konkurentsieelis. Seetõttu tasub projekti eelarvet juba taotlemise hetkel reaalsusega võrrelda ning vajadusel vähendada.

Eelarvet saab vähendada ainult eelpool nimetatud parameetreid muutes ehk peamiselt osalejate arvu vähendades. See tähendab, et projekti eelarves näidatav osalejate arv võib olla väiksem kui tegelikult kaasatavate noorte arv. Kui projekt saab toetust, siis võite projekti eelarves ettenähtud korraldustoetust kasutada ka rohkemate noorte kaasamiseks projekti tegevustesse kui taotluses kirjas.