Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas teenistus saab alata ja lõppeda projektiga samal ajal?
Teenistus ei saa alata samal ajal kui projekt. Teenistus peaks algama kuu või paar pärast projekti algust ning lõppema paar enne projekt teenistuse lõppu. Nõnda on enne teenistuse algust võimalik projektimeeskonnal ning vabatahtlikul tegeleda mitmekülgse ettevalmistusega ning pärast teenistuse lõppu tulemuste kasutamise ja levitamisega (nt teha kultuure ja vabatahtlikku teenistust tutvustavaid töötubasid oma koduriigis).

Kui palju läheb projekt vabatahtlikule ja organisatsioonile maksma ehk kui suure hulga oma rahaga tuleb arvestada?
Projekti elluviimiseks taotlevad organisatsioonid Erasmus+ programmist rahalist toetust. Selle toetuse eest saab tasuda vabatahtliku majutuse, toitlustuse, kohaliku transpordi, keeleõppe, rahvusvahelise transpordi, osaliselt materjalide kulu tegevuste elluviimiseks jne. Samuti saavad vabatahtlikud tervisekindlustuse ja toetust keeleõppeks. Nii ongi praktiliselt kõik vabatahtliku vastuvõtmisega seotud kulud kaetud programmi poolt. Organisatsioonid peaksid arvestama mõningase tööaja kuluga, mis on vajalik vabatahtliku juhendamiseks ning vabatahtlikud võimaliku väikese omaosalusega rahvusvahelise transpordi katmiseks.

Kas teenistust saab teha ka Aafrikas, Indias või Mehhikos?
Alates 2014. aastast, mil algas Erasmus+ programm, on Euroopast ja selle naabruspiirkonnast kaugemal teenistuse tegemine keerulisem. Selle jaoks on vaja organisatsioonidel taotleda toetust otse Euroopa Komisjonist ning projekt peab hõlmama suuremat hulka noorsootööd arendavaid tegevusi, mille üheks osaks on vabatahtlik teenistus. Loe lisa programmijuhendist (osa Capacity Building). Soovitatav on sellisel juhul proovida teenistust teha näiteks Marokos või mõnes muus naabruspiirkonna riigis.

Millised organisatsioonid saavad esitada projektitaotlusi?
Projekti saavad esitada kõik organisatsioonid, millel on kehtiv koordineeriv akrediteering. Akrediteeringut saavad taotleda kõik mitte tulunduslikud ja/või avalik-õiguslikud organisatsioonid. Lisainfo: https://euroopanoored.eu/wp-content/uploads/2014/03/Kuidas_akrediteering.pdf ja https://euroopanoored.eu/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/organisatisoonile/.

Kui pika teenistuse peaksin tegema ning millistel juhtudel saan teha kuni 2 kuud kestva teenistuse?
Üldjuhul on soovitatav teenistuse pikkus 6-12 kuud, kuna pikema aegne välisriigis viibimine annab oluliselt parema võimaluse kultuuridevaheliseks õppeks ning selleks, et vabatahtlik saab oma ideede ja mõtetega vastuvõtvasse organisatsioonid reaalselt panustada. Lühemate teenistuse puhul läheb põhirõhk sisseelamisele ning seetõttu ei jõuta oma võimalusi maksimaalselt kasutada. Pikem ajaperiood annab ka piisava võimaluse ära õppida kohalik keel ning täielikumalt kultuuri sukelduda.

Noortel, kel oma vähematest võimalustest (vt lisa) tulenevalt ei ole võimalik teha kohe pikaajalisemat teenistust, on võimalik teha ka 2 nädalat – 2 kuud kestev teenistus. Pärast esimest teenistust on sellisel juhul võimalik teha lisaks pikaaegsem teenistus. See võimalus on mõeldud näiteks noortele, kellel on mõni puue, psüühikahäire, tervisest tingitud vähemad võimalused vms.

Kuni 2 kuulist teenistust on võimalik teha ka noortel, kel ei ole vähemaid võimalusi. Seda vaid juhul, kui võetakse osa grupiteenistusest ehk teenistusest, kus ühes ja samas kohas teevad korraga vabatahtlikku tööd vähemalt 10 noort. Üldjuhul on sellisteks teenistusteks erinevate suurfestivalide ja spordiürituste korraldamise abistamine jne. Selline võimalus on olemas ka siis, kui tehakse teenistust koos teiste vabatahtlikega, kellest vähemalt pooled on selgelt vähemate võimalustega.