Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Teadlikud tegusad noored

Projekt „Teadlikud tegusad noored” (Aware and Active) on kolmeaastane tegevus, mis käivitus detsembris 2016 ning on toetatud Euroopa Komisjoni poolt Erasmus+ programmi raames. Projekti koordineerib Austria rahvuslik Erasmus+ YiA agentuur ning SANA on selles projektis partneriks.

Projekti peamised eesmärgid on vägivaldse radikaliseerumise ennetamine ning demokraatlike väärtuste, põhiõiguste, kultuurideülese mõistmise ja aktiivseks kodanikuks olemise edendamine noorte seas; samuti noorte kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse parendamine.

Projekti sihtgrupiks on 16–30-aastased noored ning projekti soovitakse kaasata rändetaustaga noori, põgenikke ning asüülitaotlejaid. Lähem info projekti kohta asub siin.

Projektipartnerid on Austria, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Põhja-Makedoonia ja Sloveenia. Projekti toetavad Saksamaa, Belgia Flandria, Hollandi, Horvaatia, Slovakkia ja Läti agentuurid, samuti organisatsioon POYWE (Professional Open Youth Work in Europe).