Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kaasava noorsootöö koostööprojekt

Kaasatuse koostööprojekti (ingl. k. Strategic Partnership on Inclusion (SPI)) eesmärk on tuua rahvusvahelistesse noorteprogrammidesse osalema rohkem kaasatusega tegelevaid organisatsioone. Teine oluline eesmärk on suurendada vähemate võimalustega noorte osalemist Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides. SPI on 15 riikliku agentuuri ja 2 SALTO keskuse ühine strateegiline koostööprojekt.

Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus teatud takistavaid olusid, mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses (olgu selleks siis kooliharidus või mitteformaalse õppe võimalused), kodanikuõiguste teostamises ja ühiskondlikus elus laiemalt.

Agentuuride ühise strateegilise projektiga toetatakse noori takistuste ületamises ja soodustatakse ligipääsu õppimis- ja õpirändevõimalustele. Eestis, nii nagu ka teistes partnerriikides, korraldatakse kaasatuse jätkusuutlikkuse edendamiseks kohalikke ja rahvusvahelisi tegevusi, nt koolitused, seminarid, projektilaborid, jm.

Juhul kui sina ja/või sinu organisatsioon soovib õppida ja panustada kaasatuse valdkonda, siis võta ühendust kaasava noorsootöö projektijuhiga.

Kolm sihtgrupil põhinevat tegevussuunda

  • Noored, kellel on erinevad võimed tulenevalt tervisest
  • NEET-noored e. noored, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel
  • Noored, kes asuvad piiratud võimalustega piirkondades

Tegevused

  • vajaduste ja potentsiaalsete organisatsioonide kaardistamine
  • motivatsioon, informeeritus ja pädevuse suurendamine
  • võrgustik ja koostöösuhete loomine
  • organisatsioonide õpirändes osalemise toetamine e. nõustamisteenus projektidele, mis tegelevad kaasatuse teemaga
  • olemasolevate tööriistade kaardistamine või uute loomine
  • tulemuste jälgimine ja katsetatud meetodite jäädvustamine

Toetavad materjalid

 

Rohkem infot projekti kohta:
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionfornas/spinclusion/