Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noored inimõiguste eest

„Noored inimõiguste eest” on Erasmus+ programmi raames aastatel 2017–2019 teostatav projekt, mille eesmärk on ennetada noorte radikaliseerumist. Selleks edendatakse inimõiguste haridust noortevaldkonnas.

Miks noored inimõiguste eest?

„Noored inimõiguste eest” edendab inimõiguste haridust noortevaldkonnas. Et see teostuks, on tarvis luua esmalt tähenduslik süsteem olemasolevatest inimõiguste hariduse materjalidest, kontseptsioonidest ja moodulitest. Järgnevalt tuleb selle põhjal välja töötada tõhusad õppemoodulid koolitajate ja noorsootöötajate koolitamiseks, kaasates ka inimõiguste hariduse spetsialiste ja võrgustikke.

Projekti partnerid on Eesti (juhtiv partner), Saksamaa, Austria, Belgia/Flaami, Slovakkia, Horvaatia ja Läti riiklikud agentuurid.

Projekti eesmärgid:

 • kasvatada arusaamist ja teadlikkust inimõiguste haridusest, arendades noorte ühiskondlikke, kodaniku- ja kultuuridevahelisi pädevusi;
 • toetada noorsootöötajaid, koolitajaid ja teisi noortevaldkonna tegijaid inimõiguste hariduse kasutamisel selleks, et sotsiaalse kaasatuse ja mitmekesisuse teemasid ühiskonnas edukamalt adresseerida ning tõsta noorsootöö võimekust inimõiguste hariduse edendamisel noorsootöötajate arengu toetamise kaudu.

Projekti tulemused:

Info inimõiguste hariduse olukorra, võtmetegijate, kontseptsioonide ja ressursside kohta on koondatud ning riiklikult ja rahvusvaheliselt analüüsitud.

Sisu Moodul

 • Koostatud on 8 riiklikku ja 1 rahvusvaheline raport, mis käsitlevad inimõiguste hariduse olukorda, võtmetegijaid, kontseptsioone ja ressursse.
 • Välja töötatud ja kohandatud on inimõiguste hariduse alased koolitused ja õppemoodulid.
 • Noorsootöötajate ja noorteliidrite jaoks on välja arendatud kolm inimõiguste hariduse koolitusmoodulit nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka rahvusülesel tasandil. Samuti on koostatud inimõiguste hariduse õppekava puudutavad soovitused.
 • Teostatud on noortevaldkonna tegijate koolitamine ja võrgustumine inimõiguste hariduse alal:
  • koolitajad;
  • noorsootöötajad;
  • Erasmus+ noorteagentuuride töötajad.

Eesmärgi saavutamist aitab mõõta RAY uuringu „Inimõiguste hariduse alaste pädevuste arendamine ja koolitus noortevaldkonnas” läbiviimine.

 • Inimõiguste hariduse alase koolituse on läbinud :

         –  28 noortevaldkonna koolitajat;

         –  280 noorsootöötajat, kellest 50% on viinud läbi teemakohaseid tegevusi kokku 1400 noorele;

         –  22 Erasmus+ noorteagentuuri töötajat.

 • Toimunud on projekti tulemuste levitamine ja poliitikasoovituste koostamine
 • Inimõiguste haridust puudutavate projektide arv on suurenenud.
 • 100 sidusrühma esindajat on osalenud üleeuroopalisel konverentsil.
 • Teostatud on poliitikasoovituste koostamine ja levitamine.
 • Läbi on viidud projekti mõjude hindamine.