Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Solidaarsuskorpus

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides ühiskondlikele probleemidele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt valdkondades.

Programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine. Seda tehakse erinevate projektide toetamise kaudu.

Tänaseks on juba 76 000 noort väljendanud huvi solidaarsusmeetmete vastu ja programmiga liitunud. Neist ligikaudu 9000 on juba alustanud tegevust ühiskondliku mõjuga projektides.

Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalusteks on kohalikud solidaarsusprojektid ja vabatahtlik teenistus.

Kes ja kuidas saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused või nende allasutused (nt kool ja noortekeskus), samuti teised juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted.

Noortegrupi korral vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse saamise korral ka lepingu sõlmimise eest. Toetust saab taotleda Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuselt, kes tegeleb ka taotlejate nõustamise ja toetamisega.

Taotluse esitab üks projekti osapool kõikide partnerite eest. Veebipõhiseid taotlusvorme saab täita eesti, vene või inglise keeles.

Tutvu programmijuhendiga

Osale programmis!

Korduma kippuvad küsimused

Solidaarsuskorpuse eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

ESK annab noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, solidaarsusprojektide ellukutsumiseks või Euroopa kogukondadele ja inimestele kasulikes projektides osalemiseks nii oma koduriigis kui ka välismaal. Euroopa Solidaarsuskorpuse toetatavad projektid võivad kesta 2–12 kuud.

Näiteks saab osaleda projektides, mis on seotud võrdsete võimaluste loomisega, keskkonnakaitse ja loodusõnnetuste ennetamise või katastroofijärgse taastamistööga, abistamisega varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses või erinevate sotsiaalprobleemidega tegelemisega kogukondades.

ESK ühendab noored organisatsioonidega ühise eesmärgi nimel. Selle programmides saavad osaleda noored vanuses 18–30 eluaastat, kuid korpusega saab liituda juba 17-aastaselt. Liituma on oodatud ka kõik sotsiaalselt vastutustundlikud organisatsioonid, kes soovivad panustada noorte ja ühiskonna arengusse.

Vabatahtlikku tegevusse saavad registreeruda kõik Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud või seaduslikud elanikud. Olenevalt projektist võivad kehtida täiendavad piirangud seoses vanuse, seadusliku elukoha või kodakondsusega.

Mida julgem oled projekti valikul ja mida suurem on võetud väljakutse, seda rohkem muutub elu.

Kristina, vabatahtlik