Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õppimine projektis

Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud.

Mitteformaalne õppimine

Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Mitteformaalse õppimise ja kasulike meetodite kohta on võimalik täpsemalt lugeda mitteformaalse õppimise veebis.

Noorteprojektides osalemine arendab erinevaid võtmepädevusi, näiteks teadmisi erinevatest kultuuridest, võõrkeel(t)e praktikat, meeskonnatöö ja eestvedamise oskusi.

Õppimise planeerimine ja analüüs

Kvaliteetsete õpitulemuste tagamiseks peab läbi mõtlema kõik õppimise faasid alates õpieesmärkide seadmisest ja õpitegevuste kavandamisest kuni õppimise analüüsimise ja selle mõju hindamiseni.

Õppimist aitab planeerida, mõtestada, analüüsida ning teistelegi näidata Noortepass.

Lisateavet õppimise toetamise kohta noorteprojektide puhul leiad käsiraamatust „Väärtus sulle, väärtus teistele“ ja noorte individuaalse toetamise korral käsiraamatust „Üks-ühele“.

Soovitused noorteprojektis osalejatele

  1. Määratle oma õpieesmärgid – need peavad olema just sinu soovidele ja vajadustele vastavad, realistlikud, võimalikult konkreetselt sõnastatud ja hinnatavad. Õpieesmärgid tuleb seada projekti algfaasis.
  2. Jälgi, kuidas eesmärkide suunas liikumine edeneb ja vajaduse korral kohanda neid. Pane seejuures tähele ka selliseid õpitulemusi, mis esialgsetes eesmärkides otseselt ei kajastu.
  3. Analüüsi toimunud õppimist ja sõnasta selle tulemused nii individuaalselt kui ka koostöös teiste grupiliikmetega.
  4. Kanna hoolt selle eest, et õpitulemused saaksid jäädvustatud nii osalejate kui ka väljaspool seisvate inimeste (õpetaja, tulevane tööandja jt) jaoks Noortepassi abil.

Lisaküsimuste korral võta ühendust noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatoriga.