Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Materjalid õpetajatele

Rahvusvahelise projektijuhtimise valikaine jaoks on noorteagentuur koostanud käsiraamatu õpetajale ja 70 ainetunni pikkuse näidistunnikavade komplekti. Koolid võivad neid materjale kasutada valikaine õpetamiseks või lihtsalt kindlate üksikteemade käsitlemiseks.

Valikaine „Rahvusvaheline projektijuhtimine“ ainekava

Ainekavas on välja toodud valikkursuse kirjeldus; õppe- ja kasvatuseesmärgid; õpitulemused; õppesisu; õppetegevuse kavandamine ja korraldamine; õppekeskkond; hindamine.

Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat õpetajatele eesti keeles

Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat õpetajatele vene keeles

Rahvusvahelise projektijuhtimise näidistunnikavad eesti keeles

Rahvusvahelise projektijuhtimise näidistunnikavad vene keeles

Kõiki neid materjale on võimalik saada ka paberkujul (tasuta). Selleks kirjutage enda soovist e-posti aadressile anna.kuzina@harno.ee.