Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Digilahendused

COVID-19 kriis on näidanud, kui oluline on nutikas ehk digitaalne haridus ja noorsootöö. Märkimisväärselt on suurenenud ka vajadus kasutada digilahendusi õppimise planeerimisel ja projektide korraldamisel. Sama tähtis on arendada nii noorte kui noorsootöötajate digipädevust.

Soovitused projektitegijale

 • Lähtuge sellest, et igas projektis võiks teha paar väikest sammu selle suunas, et katsetada uusi digilahendusi või arendada osalejate digipädevust mõne asjakohase ITK-vahendi kaudu. Te ei pea kõike 100% digitaalseks muutma, vaid mõelge, kuidas saaksite ühendada digitaalseid tööriistu taibukalt füüsiliste tegevustega.
 • Iganenud digikanalite ja -platvormide kasutamise asemel keskenduge mitmekesisusele ja katsetage julgelt. Uuendusmeelsus, loov mõtlemine ja uued lahendused on kindlasti digitaalse ehk nutika noorsootöö nurgakivi.
 • Vältige digiprügi loomist ehk mõelge läbi, millest on päriselt kasu ja mida saavad pärast projekti lõppu kasutada ka teised huvilised. Mitteaktiivsed Facebooki grupid, sisuvaesed ja ilma korraliku montaažita projektivideod, arvutisse kasutult kogunevad PDF-aruanded ja projekti käsiraamatud ei aita projekti tulemuste levitamisele kaasa. Millised oleksid tõhusad ja uudsed digilahendused?
 • Partneritevahelise virtuaalse koostöö korral hoidke end kursis parimate digitaalse koostöö platvormidega ja õppige uusi tavasid ka partneritelt.
 • Mõelge läbi, kuidas toetada projektis osalejate digipädevust. See ei pea olema kogu projekti põhifookus, kuid kombineerides projekti tegevustesse vähemalt osaliselt digitaalse noorsootöö vahendeid ja meetodeid, aitategi juba kaasa digipädevuse arengule.
 • Kombineerige füüsilisi ja virtuaalseid tegevusi, et kasutada mõistlikult olulisi ressursse (aega ja raha), tegemata seejuures järeleandmisi kvaliteedis ja oodatud (õpi)tulemustes.
 • Mõne tegevustüübi korral on digiteema fookusega projektid eelisseisundis (noorte osalusprojektid ja suuremahulised koostööprojektid Erasmus+ programmis).

Sisu Moodul

 • Kasutage ettevalmistavateks tegevusteks digilahendusi ja kui sobib, siis korraldage ettevalmistav kohtumine noortega või partnerite vahel virtuaalselt. Füüsiline kohtumine enne projekti on asjakohane siis, kui see tõepoolest toetab projekti kvaliteeti.
 • Kombineerige tegevustesse digitaalseid õppemeetodeid ja eelistage neid, mis võimaldavad aktiivset osalust ja mitteformaalset õppimist – vältige MS PowerPointi esitlusi ja muid passiivseid lahendusi.
  Õppimise analüüsiks ja refleksiooniks kasutage olemasolevaid digitaalseid võimalusi, nt Noortepassi platvormi, ning kombineerige refleksioonimeetodite hulka ka digitaalseid võimalusi.
 • Mõelge läbi, millised veebikanalid ja digilahendused sobivad kõige paremini tulemuste levitamiseks. Samas arvestage, et ka silmast silma toimuvad tegevused on järeltegevuste etapis äärmiselt väärtuslikud, seega võtmesõnaks on kombineerimine.
 • Olge loovad! Näiteks kui planeerite suuremahulisele koostööprojektile käegakatsutavaid tulemusi, siis eelistage mobiilirakendust PDF-käsiraamatule. Mõelge hästi läbi kasutusmugavus, arvestades sihtgrupi harjumusi.
 • Suuremahuliste koostööprojektide korral arvestage võimalusega korraldada tulemuste levitamise sündmuseid täiesti virtuaalselt. Näiteks kui projekti tulemuseks on veebipõhine MOOC (ingl. k. massive open online course) kursus, siis veebiseminar on selle tulemuse levitamiseks kindlasti asjakohane lahendus.
 • Noorte osalusprojekte võib ellu viia täiesti virtuaalselt, et katsetada uusi osalusformaate ja toetada digiosalust. Võtke ette veebikoolitused ja -seminarid, kampaaniad, küsitlused, konsultatsioonid – kõik sobib! Kui eesmärke on võimalik saavutada ainult virtuaalse koostööga, siis füüsilisi tegevusi projektis korraldama ei pea.
 • Vabatahtliku teenistuse korral saab teha osa teenistusest virtuaalselt näiteks enne välisriiki reisimist või koduriiki tagasi jõudes, kui olukord seda parasjagu nõuab (näiteks reisipiirangute tõttu).