Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tulemuste levitamine

Tulemuste levitamine ja rakendamine ehk DEOR (dissemination and exploitation of results) tähendab projekti tulemuste kohta info jagamist peamistele sihtgruppidele. Tulemuste rakendamine tähendab aga kindlustamist, et projektitulemusi teiste poolt ka kasutatakse ning sealjuures võimalikult efektiivsel viisil (viisil, mida te planeerisite ja välja arendasite).

Tulemuste levitamise põhimõtted ja tegevused on väga sarnased projekti nähtavuse tegevustega. Põhiline erinevus seisneb aga selles, et fookus on selgelt projekti tulemustel ehk sellel, mida te projekti käigus õppisite, teada saite, produtseerisite jne.

Vaata ka rahvusvahelisel DEOR seminaril filmitud videoklippi, kus koolitaja Dorus Geerts projekti tulemuste levitamist ja kasutamist selgitab:

Järgmised sammud aitavad teil projekti ja programmi nähtavuse paremini läbi mõelda:

Sisu Moodul

Selleks, et oma projekti tulemusi levitada ja rakendada, vajate kõigepealt tulemusi – kas dokumenteeritult või toote kujul, mille abil tulemusi levitate või mis ise teie projekti tulemuseks on.

Tulemuseks võivad olla näiteks:

  • projekti tulemuste ja õpikogemuse kokkuvõte (nt artikli, intervjuu, video kujul);
  • soovitused/juhised teistele, kellel on huvi midagi sarnast ette võtta (koolitus, postitus meie blogi nõuannete rubriigis, infomaterjal);
  • materjal või toode (video, mäng, etendus, uuring, infomaterjal, näitus), mis teie projekti tulemused mingil viisil kokku võtab;
  • midagi veel loovamat (peaasi, et fookus on teie projekti tulemustel).

Erinevaid materjale luues jälgige ka teiste tegijate asjakohast praktikat, et teada saada, mis on veel puudu ja mida saaks paremini teha. Unikaalse ja vajaliku materjali loomine tagab sellele kindlasti laiema kasutuse. Vaadake ringi internetis, ka mitteformaalse õppimise portaali õpimeetodite kogus, Euroopa Noored kodulehel ning SALTO Ressursikeskuste lehel. Leides enda mõelduga sarnase materjali, võite seda ka edasi arendada ja oma projekti jaoks kohandada. Nii arendate kellegi teise poolt juba välja mõeldud tulemust, viies selle uuele tasemele.

Mõjutage õigeid inimesi õigel viisil!

Koostage nimekiri sihtgruppidest, kelleni tahate oma sõnumiga jõuda, et neile mõju avaldada. Selleks, et sihtrühma liikmeid mõjutada, tuleb teil läbi mõelda, milline sõnum neid kõnetab (neile korda läheb). Samuti vajab hoolikat kaalumist, millised kanalid on sobivaimad sihtrühma(de)ni jõudmiseks, mis meetodeid selleks kasutada tasub ja milline on parim ajastus sõnumi edastamiseks.

Tähtis on meeles pidada, et erinevate sihtgruppideni jõudmiseks tuleb projekti tulemused esitada erineval viisil, valida erinevad kanalid ning meetodid – just need, mis vastavale sihtgrupile kõige paremini sobivad. Näiteks ei ole kindlasti tulemuslik projektist samal viisil rääkida nii poliitikutele kui ka noortele. Poliitikutele on oluline jätta mulje, et olete tõsiseltvõetavad, oma ettepanekud läbi mõelnud ja esindate suuremat arvu noori. Noortele projekti tulemuste tutvustamiseks sobib aga hoopis mõni mäng või muu tegevus, kust noored ise osaleda saavad. Erinevaid meetodeid projekti tulemuste levitamiseks ja rakendamiseks leiate allpool viidatud meetodite kogust.

Sihtgrupi valimisel ärge unustage vaadata laiemat pilti – lisaks oma kooli või valla noortele suunake levitustegevused ka teistele samas valdkonnas või sama sihtgrupiga töötavatele organisatsioonidele, noorsootöötajatele jmt, kes teie sõnumit saavad edasi kanda. Seeläbi suureneb projekti mõju veelgi!

Selleks, et projekti tulemused oleksid sihtgrupile kõige kasulikumad, tuleb teada sihtgrupi vajadusi ning tulemused neile sobivaks kohandada. Selgitage sihtgrupile, mida nad võidavad sellest, kui nad teie tulemusi kasutavad. 

Oluline on ka silmas pidada, et tulemusi oleks lihtne kasutada ja need oleksid sihtgrupi jaoks arusaadavad. Välja töötatud toodet ja/või tulemust testige enne levitama asumist sihtgrupi esindajatega – nii saate olla kindlad, et need sihtgrupile sobivad.

Mõelge ka läbi, kuidas oleks võimalik tulemusi erinevates kontekstides kasutada – kui toode on mõeldud tavalistele koolinoortele, mõelge ka, mida teha, et see sobiks puuetega noortele, kuidas saaks seda tutvustada noorsootöötajatele, poliitikutele, jne. See võimaldab sihtgruppe laiendada ning tagab tulemuste kasutamise erinevate sihtgruppide poolt.

Vaata ka samme projekti nähtavuse suurendamiseks.

Põhjalikumad soovitused on toodud SALTO kaasatuse ressursikeskuse koostatud käsiraamatus „Making waves” (inglise keeles).

Tekst põhineb SALTO kaasatuse ressursikeskuse  käsiraamatul „Making waves”.