Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projektiõpe koolides

Rahvusvaheline projektijuhtimine on gümnaasiumiastme õpilastele suunatud praktiline õppeaine, mille eesmärgiks on noorte poolt elluviidavate projektiideede väljatöötamine ja neile rahastuse leidmine. Valikaine on sobilik gümnaasiumiastme õpilastele (peamiselt 10.–11. klassile), võimaldades neil omandada praktilisi oskusi projekti kirjutamisel ja juhtimisel.

Aine eduka läbimise korral töötavad noored selle raames välja projektiidee, mis on võimalik esitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele rahvusvahelise noortevahetuse programmist toetuse saamiseks või mõnele teisele rahastajale. Lisaks näeme head võimalust siduda projektide kirjutamine gümnaasiumiõpilaste praktiliste töödega. Õppeaines kasutatakse peamiselt grupitööd, arutelusid, erinevaid simulatsioone ja praktilisi ülesandeid.

Rahvusvahelise projektiõppe kui valikaine tugevused:

  • arendab noortes eluks vajalikke ülekantavaid oskuseid, sh omaalgatusvõimet, analüüsivõimet ja projekti kirjutamise oskust;
  • kasutab mitteformaalse õppimise meetodeid ja on õpilaste jaoks huvitav;
  • võimaldab noortel muuta enda kodukohta paremaks ning mõista paremini ühiskonnas toimuvat;
  • omab praktilist väljundit läbi võimaluse taotleda enda ideedeks rahastust.

Projektijuhtimise aine õpetamine on paljude koolide jaoks uus ning seetõttu pakume koolidele õppeaine läbiviimiseks tuge. Peamiselt saame koole toetada järgmisega:

  • rahvusvahelise projektiõppe käsiraamat õpetajatele eesti ja vene keeles;
  • käsiraamatu ja õppeaine ainekava põhjal koostatud näidistunnikavad;
  • kahepäevane koolitus valikaine õpetajatele enne õppeaasta algust;
  • Esitlejate koolitunni-külastused, tutvustamaks konkreetseid projektide rahastusvõimalusi.

Koolidelt ootame aine jaoks õpetaja leidmist. Enda tegevuste eest Noorteprogrammide keskus tasu ei küsi. Juhul kui teie koolil on huvi antud valikaine õpetamise vastu järgmisel kooliaastal, andke sellest teada, kirjutades: heiki.viisimaa@harno.ee. Sel juhul on meil võimalik valikainet juba detailsemalt kooli tutvustama tulla, selgitamaks selle läbiviimise võimalusi teie koolis.