Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projektiõpe koolides

Rahvusvaheline projektijuhtimine on gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud praktiline õppeaine, mille eesmärk on noorte elluviidavate projektiideede väljatöötamine ja neile rahastuse leidmine. Valikaine sobib gümnaasiumiastme õpilastele (peamiselt 10.–12. klassile), võimaldades neil omandada praktilisi oskusi projekti kirjutamisel ja juhtimisel.

Aine eduka läbimise korral töötavad noored selle raames välja projektiidee, mille saab esitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele või mõnele teisele rahastajale. Lisaks näeme head võimalust siduda projektide kirjutamine gümnaasiumiõpilaste praktiliste töödega. Õppeaines kasutatakse peamiselt rühmatööd, arutelusid, erinevaid simulatsioone ja praktilisi ülesandeid.

Valikainet võib läbi viia ühe või kahe kursuse raames, maht on vastavalt 35 tundi või 70 tundi. Kui valikaine viiakse läbi kahe kursusena, jääb õpilastel rohkem aega oma ideede arendamiseks. Õppeaine jagunemine auditoorseteks tundideks, grupitööks, iseseisvaks tööks ja/või e-õppevormideks määratakse kooli õppekavas. Õpilane ei pea valikaine raames rahvusvahelist projekti ellu viima, kuid ta omandab oskused selle tegemiseks. Valikaine jooksul läbitakse kogu planeerimise protsess kuni taotluse valmimiseni. Projektitaotluse esitamine ja positiivse rahastusotsuse korral projekti elluviimine ei ole kohustuslik osa valikainest.

Ainekava (HTM soovituslik formaat) on leitav materjalide alt.

Rahvusvahelise projektijuhtimise valikaine eelised:

  • arendab noortes eluks vajalikke ülekantavaid oskuseid, sh algatusvõimet, analüüsivõimet ja projekti kirjutamise oskust;
  • kasutab mitteformaalse õppimise meetodeid ja on õpilaste jaoks huvitav;
  • võimaldab noortel muuta enda kodukohta paremaks ja mõista paremini ühiskonnas toimuvat;
  • omab praktilist väljundit, sest võimaldab taotleda enda ideedeks rahastust.

Projektijuhtimise aine õpetamine on paljude koolide jaoks uus, mistõttu pakume koolidele õppeaine õpetamisel tuge. Peamiselt saame koole toetada järgmisega:

  • rahvusvahelise projektiõppe käsiraamat õpetajatele eesti ja vene keeles;
  • käsiraamatu ja õppeaine ainekava põhjal koostatud näidistunnikavad eesti ja vene keeles;
  • kahepäevane koolitus valikaine õpetajatele enne õppeaasta algust;
  • esitlejate koolitunni külastused, et tutvustada konkreetseid projektide rahastusvõimalusi.

Koolidelt ootame aine jaoks õpetaja leidmist. Enda tegevuste eest Noorteprogrammide keskus tasu ei küsi. Kui teie koolil on huvi selle valikaine õpetamise vastu järgmisel kooliaastal, andke sellest teada, kirjutades e-posti aadressile liina.nigu@harno.ee. Sel juhul saame valikainet juba täpsemalt kooli tutvustama tulla, et selgitada selle õpetamise võimalusi teie koolis. Samalt e-posti aadressilt on võimalik tellida ka enda kooli tasuta paberkujul käsiraamatuid ja näidistunnikavasid.