Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Keskkonnahoid

Keskkond ja selle hoidmine on Euroopa Liidu prioriteet nii praegu kui ka tulevikus. Üldine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil on oluline roll kliimamuutuste ja jätkusuutliku arengu alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute loomisel.

Soovitused projektitegijale

 • Lähtuge sellest, et igas projektis on võimalik teha keskkonnahoidlikke valikuid. Kui teete kasvõi paar väikest, ent läbimõeldud sammu keskkonnasäästlikkuse suunas, siis see on juba suur muutus ja piisav, et vastata sellele programmi prioriteedile.
 • Mõelge läbi, mida saab teie projekti käigus reaalselt ära teha, et hoida keskkonda. Te ei pea tegema ebarealistlikke ja tohutult suuri plaane, vaid lähtuge oma projekti teemast, osalejatest ja tegevuskava võimalustest.
 • Mõelge, kuidas saate projekti korraldades teha keskkonnateadlikke valikuid toodete ja teenuste ostmisel ja tarbimisel ning olla teistele eeskujuks. Teadvustage tehtud valikuid osalejatele, et ka nemad saaksid valikute tagamaadest ja olulisusest aru.
 • Keskkonnateadlikkus ei teki üleöö, vaid osalejate pädevuste arendamisel tuleb keskkonnateemaga eraldi arvestada: lühikesed arutelud selle kohta, mida ja miks me ühel või teisel viisil keskkonnahoiu nimel teeme, aitavad kaasa harjumuste teadlikule (ümber)kujundamisele.
 • Mõelge, kuidas rahvusvahelises projektis üksteiselt keskkonnateemal õppida: mida eri riikides keskkonnahoiu nimel tehakse ning milliseid häid tavasid, ideid ja hoiakuid saame üle võtta.
 • Mõne tegevustüübi korral on keskkonnahoiu teemafookusega projektid eelisseisundis (solidaarsusprojektid ja vabatahtlik teenistus Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis).

Sisu Moodul

 • Vaadake üle projekti raames planeeritud tegevuste maht ja mõttekus: kas reisimist eeldavaid tegevusi on mõistlikus koguses või õnnestub mõni rahvusvaheline kohtumine asendada virtuaalse koostööga. Mõnikord on parem eelistada kohalikke tegevusi rahvusvahelistele, et vähendada ökoloogilist jalajälge.
 • Projekti jaoks ei pea iga kord uusi asju ostma: vaadake üle taaskasutuse võimalused ja mõelge, kas on võimalik läbi ajada väiksemate kogustega.
 • Ärge printige suurt kogust projekti käigus koostatud käsiraamatuid, kui enamik neist jäävad riiulile tolmu koguma: printige ja kasutage paberit ainult vajaduse korral ja säästlikult ning eelistage digitaalseid lahendusi.
 • Meenete ja kingituste korral vältige plasti ja eelistage taaskasutatud materjale.
 • Sorteerige prügi ja koguge taarat.
 • Toitlustuse korral eelistage kodumaiseid tooraineid, kasutage sotsiaalselt vastutustundlikke toitlustusettevõtteid, vähendage ressursse raiskava ja süsihappegaasi tekitava lihatööstuse toodete kasutamist, ettevalmistatud portsjonitele eelistage buffet-võimalusi, et vähendada toidu raiskamist, ja vältige ühekordseid nõusid.
 • Eelistage võimaluse korral reisimist bussiga/rongiga või muul keskkonnasäästlikul viisil, mille jaoks on programmis ette nähtud lisatoetus ja lisareisipäevad. Võite pakkuda osalejatele võimalust teha oma reisikulude hüvitise arvelt väike annetus reisi tõttu tekkinud jalajälje taastamiseks.
 • Kehtestage grupis keskkonnasäästlikkuse reeglid kohe tegevuse alguses, näiteks ruumist lahkudes kustutatakse tuli, hotellitube ei koristata iga päev, vaid ainult kaks korda nädalas, et säästa vett ja elektrit, või soovitage hoopis kõigil osalejatel oma rätik kaasa võtta.
 • Tegevused vabas õhus ei ole turgutavad mitte ainult ajule ja keskendumisele, vaid säästavad ka elektrit (valgustus, konditsioneer).
 • Korraldage projekti lõpus digikoristustalgud, et ka kogunenud digiprügi saaks sorteeritud.