Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepass

Noortepass on nii tunnistus projektis või koolitusel osalemisest ja õpitust kui ka protsess, mis toetab projektis osalenute (noorte ja noorsootöötajate) teadlikku õppimist ning õppimise mõtestamist, analüüsimist ja kirjeldamist. Kandke hoolt selle eest, et õpitulemused saaksid jäädvustatud nii osalejate endi kui ka teiste oluliste osapoolte jaoks (nt kool/ülikool, tulevane või praegune tööandja jt).

 

Noortepassi saamine ja sellele eelneva analüüsi läbitegemine on projektis osalejatele vabatahtlik. Projekti korraldajal lasub aga lepingujärgne kohustus osalejaid sellest võimalusest teavitada. Projekti elluviijad peavad olema Noortepassi olemusega hästi kursis, et projekti kaasatud noori ja noorsootöötajaid tunnistuse saamise võimalusest teavitada ja neid sellega kaasnevas analüüsiprotsessis toetada. Selleks on abiks nii noortepassi juhend (ingl „The Youthpass Guide“) kui ka käsiraamat „Noortepassi avastades“ (eesti ja inglise keeles).

Noortepassist on kõige rohkem kasu siis, kui sellele mõelda kogu projekti vältel – seega seadke ja sõnastage kohe projekti/tegevuse alguses õpieesmärgid. Eesmärgid peavad vastama grupi eripärale ja olema realistlikud. Las osalejad sõnastavad ka ise, mida nad tahavad projekti käigus õppida. Lähtudes projekti teemast ja eesmärkidest, mõelge nii korraldusmeeskonnas kui ka koos osalejatega läbi ja kirjeldage neid pädevusi (teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid), mida saab omandada või arendada teie projekti käigus.

Planeerige õppimise kajastamiseks sobilikud tegevused projekti tegevuskavasse ning leidke selleks sobiv aeg, koht ja meetodid. Analüüsige projekti ja iseend selles protsessis nii projekti vältel kui ka selle lõpus.

Noortepass väljastatakse selleks loodud kodulehel projektile eraldatud numbri alusel. Kodulehele osaleja kohta sisestatud info kantakse PDF-formaadis valmivale tunnistusele, mille saate sobival ajal välja printida.