Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hindamine

Mis juhtub taotlusega pärast esitamist?

Sisu Moodul

Pärast taotluse esitamist tuleb mõnda aega oodata. Sel ajal tegutseb teie taotlusega Noorteagentuuri konsultant.

Esmalt vaatab konsultant pärast taotlustähtaega taotluse läbi ning kui taotluses on mõni formaalne asi valesti või puudu, siis teavitab ta teid sellest ja annab aega paranduste või täienduste tegemiseks. Kui täiendused jäävad tegemata, siis projekt tehnilisest kontrollist kaugemale ei jõua ning seda pole võimalik toetada.

Umbes kolm nädalat pärast taotlustähtaega jõuavad tehnilise kontrolli läbinud projektid ekspertide kätte, kes projekte sisuliselt hindama hakkavad. Nad lähtuvad programmijuhendis paika pandud hindamiskriteeriumitest, hinnates projekti 100-pallisel skaalal. Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Umbes 1,5 kuud pärast taotlustähtaega koguneb Erasmus+ noortevaldkonna hindamiskomisjon, kes teeb SA Archimedesele ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte. Selle komisjoni ülesanneteks ongi teha Erasmus+ programmi taotluste alusel ja sõltumatute eksperthinnangute põhjal SA Archimedesele ettepanekud toetuse eraldamiseks. Programmi Erasmus+ menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Otsuse vaidlustamiseks tuleb saata kirjalik allkirjastatud avaldus 30 kalendripäeva jooksul pärast menetlusotsuse kättesaamist kirjas märgitud SA Archimedese kontaktaadressile.

Kalendriaasta jooksul Erasmus+ noortevaldkonna kolme taotlusvooru raames esitatud taotluste eelarved ületavad kordades Erasmus+ noortevaldkonna aasta kogueelarve võimalusi. Et tagada Erasmus+ võimaluste jõudmine erinevate kasusaajateni, anname teada, et kui taotleja esitab ühel Erasmus+ noortevaldkonna tähtajal mitu kvaliteetset taotlust (nt üks noortevahetus, üks noorsootöötajate õpiränne ja üks KA205 projekt), tehakse positiivne toetusotsus vaid ühele neist.

Noortevaldkonna hindamiskomisjoni kuuluvad:

  • Eesti Noorteühenduste Liit
  • Eesti Õpilasesinduste Liit
  • Eesti Üliõpilaskondade Liit
  • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  • Eesti Noorsootöötajate Kogu
  • Eesti Noorsootöö Keskus
  • SA Archimedese noorteagentuur

Järgmisena annab Noorteagentuur hiljemalt ühe kuu jooksul kõigile taotlejatele hindajate otsusest teada. Kui otsus oli projekti toetada, sõlmib Noorteagentuur taotlejaga lepingu. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Palju õnne, kui projekt sai toetuse! Õpirände- ja noorte osalusprojektide puhul saavad projektitegevused alata 3 kuud pärast esitamistähtaega, strateegilise koostöö projektidel 4 kuud pärast tähtaega.