Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võimalikud tegevused

Noorsootöötajate õpiränne toetab noorsootöötajate professionaalse pädevuse arengut järgmiste võimalike tegevuste kaudu:

  • rahvusvahelised seminarid
  • koolitused
  • kontaktseminarid
  • õppevisiidid
  • töövarjutamised

Kõiki tegevusi võib kohandada ja kombineerida, lähtudes osalevate partnerite vajadustest ja soovidest.

Videos tutvustatakse koolitusi, seminare, õppevisiite ja töövarjutamist.

Enne õpirände projekti on teil võimalus korraldada oma partneritega ettevalmistav kohtumine (Preparatory Visit).

Ettevalmistav kohtumine leiab aset selles riigis, kus toimub projekti põhitegevus. Selle kestus ei ole kindlaks määratud, kuid tavaliselt on see lühike. Ettevalmistavast kohtumisest võivad osa võtta organisatsiooni esindajad, koolitajad, kes osalevad ka põhitegevuses. Rahastus katab ainult ühe organisatsiooni esindaja osalust. Vastuvõtva organisatsiooni esindaja osalusele ei ole rahastust ette nähtud.

Mõelge juba enne hästi läbi, mida tahate partneritega enne õpirännet silmast silma läbi rääkida (tegevusprogramm, meetodid, vastutus, rahastuse küsimused jne), milliste kohtadega varem tutvuda (näiteks majutus- ja koolituskohaga) jne. Kasutage võimalust tutvuda ka vastuvõtva grupiga.

Ettevalmistava kohtumise kulud: toetus on ühikuhinna põhine (575 eurot osaleja kohta). Toetus kehtib ainult ühele partnerorganisatsiooni esindajale. Toetus ei kehti vastuvõtva organisatsiooni esindajale.

Süsteemiarendus- ja teavitustegevused on lisavõimalus rohkem kogenud ja võimekatele organisatsioonidele noorsootöö kvaliteeti panustamiseks. Nende tegevuste eesmärk on suurendada projekti praktilist mõju, edendada innovatsiooni ja noorsootöö tunnustamist. Kavandatavad tegevused võidakse ellu viia riikidevahelisel või riigi tasandil. Loodavate tööriistade ja praktika puhul on oluline, et neid saaks kasutada ka teised organisatsioonid. Need tegevused lisanduvad tavapärastele levitustegevustele ja neid tuleb taotluses kirjeldada.