Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

 

Noorsootöötajate õpirände rahastustingimused 2024

Korraldustoetus

 • õpirände elluviimisega seotud kulud
 • on ettenähtud igale osalejale (v.a saatev isik ja koolitaja)
 • 125 € osaleja kohta
Reisikulu

 • osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku ja koolitaja) reisikulu
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse
  toimumispaika ja tagasi
 • liikuva tegevuse korral tuleb liita kõik vahemaad kokku ja valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni kalkulaatorit
 • alla 500 km pikkuse vahemaa korral kasutavad osalejad reisimiseks üldjuhul vähese heitega transpordivahendeid.
 • 10–99 km: 28 € (56 € rohelise reisimise korral)
 • 100–499 km: 211 € (285 € rohelise reisimise korral)
 • 500–1999 km: 309 € (417 € rohelise reisimise korral)
 • 2000–2999 km: 395 € (535 € rohelise reisimise korral)
 • 3000–3999 km: 580 € (785 € rohelise reisimise korral)
 • 4000–7999 km: 1188 € (1188 € rohelise reisimise korral)
 • 8000+ km: 1735 €
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta, näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud
 • hõlmab ühte reisipäeva enne ja ühte reisipäeva pärast põhitegevust
 • keskkonnasäästliku reisimise korral on võimalik taotleda kuni neli reisipäeva

 

 • 76 € osaleja kohta päevas (aga kokku mitte üle 1100 € osaleja kohta)

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis A2.2, Erasmus+ Programmijuhend

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 125 € iga osaleja kohta, kelle jaoks kulutusi tehakse

 • 100% abikõlblikest kuludest

Kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega noorte, grupijuhtide ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest.

Ettevalmistav kohtumine

 • kulud, mis on seotud ettevalmistava kohtumise elluviimisega (sh reisi-, majutus- ja toitlustuskulud)
 • ettenähtud kahele osalejale igast partnerorganisatsioonist. Ei laiene vastuvõtva organisatsiooni esindajatele
 • ettevalmistava kohtumise vajadus peab olema põhjendatud ning taotluses tuleb esile tuua kohtumise eesmärgid ja osalejad
 • 680 € osaleja kohta (v.a vastuvõtva riigi osalejad)
Süsteemiarendus- ja teavitustegevused

 • otsesed kulud, mis lisanduvad tavapärastele levitustegevustele
 • lisaks võimalus toetada kaudseid kulusid (kuni 7%): toetusesaaja üldised halduskulud, mida saab seostada lisategevustega (nt elektri- või internetiarved, ruumidega seotud kulud, alalise personali kulud jne)
 • kuni 80% abikõlblikest kuludest, mis ei tohi moodustada rohkem kui 10% kogu projekti eelarvest
Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud

 

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele)

 

 • 100% abikõlblikest kuludest

 

 • 80% abikõlblikest kuludest

 

 

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses. Taotleja peab tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnast Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3000–3999 km);
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).

Otsesed tegelikud kulud, mis on seotud lisategevuste elluviimisega.
Kaudse kuluna on rahastamiskõlblik kindlamääraline summa, mis ei ületa 7% projekti abikõlblikest lisategevuste otsestest kuludest ning millega kaetakse toetusesaaja üldised halduskulud, mida saab seostada lisategevustega (nt elektri- või internetiarved, ruumidega seotud kulud, alalise personali kulud jne).

Taotleja peab põhjendama nende kulude vajadust ja eesmärke ning agentuur peab need heaks kiitma. Nende tegevuste jaoks saab kasutada kõige enam 10% projekti kogukuludest. Toetusega saab katta kuni 80% abikõlblikest lisategevuste kuludest. 20% lisategevuste kuludest peab olema omafinantseering.