Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võimalikud tegevused

Noortevahetus on suunatud noorte (sh vähemate võimalustega noorte) pädevuse arendamisele, kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade tundmaõppimisele ning väärtuste (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jne) tugevdamisele. Kuna noortevahetuse võimalikud tegevused on väga laialdased, nimetame siinkohal hoopis tegevusi, mis ei kuulu programmi Erasmus+ Euroopa Noored raames toetatavate rahvusvaheliste noortevahetuste nimistusse:

  • keelekursused – noortevahetus annab suurepärase võimaluse oma võõrkeeleoskust parandada, kuid see ei ole noortevahetuse peamiseks eesmärgiks;
  • muusika- või teatrifestivalid, spordivõistlused – samas saab muusika tegemist, sportimist või näitlemist kui meetodeid noortevahetuses kasutada oma projekti teema käsitlemiseks;
  • töömalevad – töökasvatust kui meetodit võib noortevahetuses kasutada, kuid noortevahetuses peavad olema ka muud elemendid: kultuuridevaheline õppimine, valitud teema ja selle arutamine, tegevuste ja õpikogemuse analüüs jm;
  • osavõtt suurematest noorteüritustest (konverentsid, seminarid, võistlused jm) – neid üritusi saavad noored tarbida juba n-ö valmispaketina, kuid noortevahetuse põhimõte on see, et noored ise kutsuvad idee ja sellega seotud tegevused ellu;
  • organisatsioonide korralised koosolekud – suured üleeuroopalised organisatsioonid saavad tavaliselt aastas 1–2 korda oma liikmeskonnaga kokku, et arutada oma organisatsiooni tegemisi, kuid see ei ole noortevahetus, sest noortevahetus on ainulaadne ega pole oma sisult töökoosolek;
  • tulunduslike eesmärkidega üritused – noortevahetuse projektipartnerid (sh korraldajate ehk grupijuhtide tiim) teevad seda vabatahtlikult, saamata selle eest mingit tasu või majanduslikku tulu;
  • akadeemilised vahetusprogrammid, kutseõppega seotud reisid, kooli- või klassivahetused, loomereisid – noortevahetuse olemuseks on noorte aktiivne osalemine päris algusest peale nii ettevalmistuses kui elluviimises, sh projekti teema, partnerite, eesmärkide, tegevuste ja meetodite valikul;
  • individuaalsed reisid – tegemist ei ole stipendiumi ega sponsorlusega; noortevahetus on gruppidevaheline koostöö.

Kui sul on huvi noortevahetust ellu viia, kuid sa ei ole päris kindel, kas sinu idee sobib programmiga Erasmus+: Euroopa Noored, võta ühendust noorteprojektide koordinaatoriga