Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sport

Erasmus+ sport pakub sporditöötajatele mitut tüüpi tegevusvõimalusi, mis toetavad nende erialalist arengut ja edendavad spordivaldkonda üldisemalt. Erasmus+ sport eesmärk on aidata kaasa spordiorganisatsioonide arengule, toetades nende töötajate ja vabatahtlike õpirännet.

2024. aasta taotlustähtajad sporditöötajate õpirände projektidele on 20. veebruar ja 1. oktoober. Vaata kõiki Erasmus+ programmi taotlustähtaegu siit.

Meetme üldeesmärk on anda eelkõige rohujuuretasandi spordiorganisatsioonide töötajatele ja ka vabatahtlikele võimalus täiendada oma pädevusi, kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi eeskätt õpirännete kaudu. Õpirännetes osalemine toetab nii treenerite kui ka teiste töötajate professionaalset arengut.

Lisaks enda valdkonna arendamisele edendatakse õpirännete kaudu ka aktiivselt Erasmus+ programmi prioriteete, nagu kaasatust ja mitmekesisust, keskkonnasäästlikkust, digiharidust ja osalust.

Kes saavad õpirändes osaleda?

  • Rohujuure tasandil tegelevad spordiorganisatsioonide treenerid ja ülejäänud sporditöötajad.
  • Töötajad, kes tegelevad mitte-rohujuuretasandi spordiga, sealhulgas topeltkarjääriga ja mittespordiga tegelevad töötajad, kui selliste töötajate osalemine võib rohujuuretasandi spordile kasu tuua.
  • Vabatahtlikud (v.a treenerid) spordiorganisatsioonides.

Osalejad peavad töötama saatvas organisatsioonis või tegema regulaarselt koostööd saatva organisatsiooniga, et aidata ellu viia organisatsiooni põhitegevusi. Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni riigi elanikud. Kõikidel juhtudel tuleb dokumenteerida saatva organisatsiooni ning osaleja sidusust, mis võimaldab riiklikul bürool seda kontrollida (näiteks töö- või vabatahtliku lepingu, ülesande kirjelduse või muu sarnase dokumendiga).

Milliseid õpirändeid saab teha?

Sporditöötajate õpiränne toetab sporditöötajate professionaalse pädevuse arengut järgmiste võimalike tegevuste kaudu:

Töövari või vaatlusperiood (2-14 päeva)

Töövarjuks minemine tähendab, et sporditöötaja saab viibida teatud aja (2–14 päeva) mõnes teises riigis asuvas vastuvõtvas organisatsioonis eesmärgiga õppida uusi tavasid ja koguda uusi ideid vaatlemise ja suhtlemise kaudu eakaaslaste, treenerite, vabatahtlike või teiste töötajatega.

Treeneri ränne (15-60 päeva)

Treeneri rände puhul saab osaleja teatud aja (15–60 päeva) juhendada või koolitada mõnes teises riigis asuvas spordiorganisatsioonis. See aitab kaasa rohujuuretasandi organisatsioonide arengule.

Julgustame esitama projekte, mis käsitlevad järgmisi teemasid:

  • kaasatus ja mitmekesisus
  • keskkonnasäästlikkuse edendamine
  • sporditöötajate digiharidus
  • spordivaldkonnas aktiivset osalemine
  • rohujuuretasandi sport, võttes arvesse spordi olulist rolli kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi, inimestevaheliste suhete, sotsiaalse kaasatuse ja võrdõiguslikkuse edendamisel;

Koostööprojektid

Suuremahulised koostööprojektid võimaldavad taotleda rahastust pikaajalistele (kuni kolm aastat kestvatele) ja keskmisest suuremat toetust vajavatele projektidele. See on hea võimalus nutikate digilahenduste (rakendused, veebikeskonnad, e-õppematerjalid) väljatöötamiseks spordivaldkonnas, suurendada oma organisatsiooni võimekust ja luua kvaliteetseid uuenduslikke lahendusi spordivaldkonnas. Sarnaseid, kuid väiksemamahulisi ja paindlikumaid tegevusi võimaldavad väikeprojektid.

Küsi lisateavet!

Kui sul on huvi viia ellu sporditöötajate õpirände projekti, siis võta ühendust meie spordikoordinaatoriga:

Markus Jõgi

Telefon: 56 662 907
markus.jogi@harno.ee

Korduma kippuvad küsimused

Eesti agentuurile esitatud taotlus peab olema kirjutatud kas eesti või inglise keeles.

  • avalik-õiguslik või eraorganisatsioon, mis tegutseb spordi ja kehalise aktiivsuse valdkonnas ning korraldab sporti ja kehalisi tegevusi rohujuuretasandil (nt mittetulundusorganisatsioon, kohalik ametiasutus, spordiklubi)
  • mitte-rohujuuretasandi spordiorganisatsioon, kui selle töötajate osalemine toob kasu rohujuuretasandi spordile (nt rahvusvaheline organisatsioon)

Ettevalmistava külaskäigu eesmärk on tagada tegevuste kvaliteet. Selleks tehakse korraldustööd. Kohtumisel saab luua usaldust ja mõistmist ning kindlad partnerlussuhted osalevate organisatsioonide ja inimeste vahel. Taotluses peab põhjendama ettevalmistava külaskäigu vajadust, eesmärke ja osalejate koosseisu.

Toetust saab anda kõige enam kahele osalejale osaleva organisatsiooni ja tegevuse kohta. Peale selle saab toetust anda ühele juhendajale eelkohtumise kohta. Rahastamiskõlblikud osalejad on osalevate organisatsioonide esindajad ning põhitegevuses osalevad koolitajad ja juhendajad, välja arvatud osalejad vastuvõtvast organisatsioonist! Teisisõnu: eelkohtumise toetust ei saa eraldada vastuvõtva organisatsiooni osalejatele. Ettevalmistavad külaskäigud toimuvad ühe vastuvõtva organisatsiooni riigis enne õpirände algust.

Järgmised tegevused ei ole rahastamiskõlblikud: akadeemilised õppereisid; tegevused, mille eesmärk on teenida rahalist kasu; tegevused, mida võib lugeda turismiks; festivalid; puhkusereisid; esinejate ringreisid, korralised koosolekud.